Solen

Solen er ingen planet, men en stjerne.

Solen Hersker i Løvens tegn.

Den store, runde, gule solen vår er egentlig en stjerne, og alle stjernene vi kan se på himmelen om natten er forskjellige variasjoner av en sol som vår. De andre stjernene vi ser på nattehimmelen er mange milliarder kilometer borte, kanskje har også de planeter som svirrer rundt de?

Solen har eksistert i 4,5 milliarder år og er 100 millioner ganger større enn Jorden. Likevel er den bare en gjennomsnittlig stjerne i universet. Men for oss på Jorden er den uunnværlig. Uten sol intet liv.

Solen representerer livskraft,kreativitet, inspirasjon, individualitet og vårt selv. plasseringen sier noe om på hvilket livsområde vi finner størst inspirasjon.

 

Månen

Månen hersker i Krepsen.

Månen har vært kjent siden forhistorisk tid. Det er det nest mest lyssterke objektet på himmelen etter Solen, men har ikke eget lys.

Når Månen går i bane rundt Jorden en gang i måneden, endrer vinkelen mellom Jord, Måne og Sol seg. Dette ser vi som syklen til Månens faser. Avstand i tid mellom to  nymåner er 29.5 dager.

Månen styrer krepsens tegn og representerer beskyttelse, familie, trygghet, humørsvingninger, følelser og tilhører elementet vann. Der hvor månen står i horoskopet ligger beskyttelsens vinger, det rede vi søker til når livet byr på utfordringer.

Merkur

Eksoterisk hersker i Tvillingen og Jomfruen

Esoterisk hersker i Væren.

Nest etter Pluto er Merkur den minste planeten i solsystemet, og er den 1 planeten fra solen. Den er på størrelse med månen og den astrologiske omløpstiden er ca. 1 år.

Merkur vil aldri være mer enn 28 grader fra Solen i horoskopet. Det betyr at den kan stå i samme tegn som solen din eller tegnet før eller etter.

En godt plassert Merkur gir tilgang til gode kommunikasjonsferdigheter.

Nest etter Pluto er Merkur den minste planeten i solsystemet. Den er på størrelse med Månen og er den planeten som er tettest på Solen. Den astrologiske omløpstiden er omtrent et år. På grunn av at Merkur er innenfor Jordens bane i forhold til Solen, vil den aldri være mer enn 28° fra Solen i horoskopet. Det betyr at Merkur enten kan være i det samme stjernetegnet som Solen, tegnet før eller tegnet etter. - See more at: https://www.mittmedium.no/planetene-astrologiskolen-3#sthash.Yz0oKzfS.2Eo5hvrG.dpuf
Nest etter Pluto er Merkur den minste planeten i solsystemet. Den er på størrelse med Månen og er den planeten som er tettest på Solen. Den astrologiske omløpstiden er omtrent et år. På grunn av at Merkur er innenfor Jordens bane i forhold til Solen, vil den aldri være mer enn 28° fra Solen i horoskopet. Det betyr at Merkur enten kan være i det samme stjernetegnet som Solen, tegnet før eller tegnet etter. - See more at: https://www.mittmedium.no/planetene-astrologiskolen-3#sthash.Yz0oKzfS.2Eo5hvrG.dpuf
Nest etter Pluto er Merkur den minste planeten i solsystemet. Den er på størrelse med Månen og er den planeten som er tettest på Solen. Den astrologiske omløpstiden er omtrent et år. På grunn av at Merkur er innenfor Jordens bane i forhold til Solen, vil den aldri være mer enn 28° fra Solen i horoskopet. Det betyr at Merkur enten kan være i det samme stjernetegnet som Solen, tegnet før eller tegnet etter. - See more at: https://www.mittmedium.no/planetene-astrologiskolen-3#sthash.Yz0oKzfS.2Eo5hvrG.dpuf
Nest etter Pluto er Merkur den minste planeten i solsystemet. Den er på størrelse med Månen og er den planeten som er tettest på Solen. Den astrologiske omløpstiden er omtrent et år. På grunn av at Merkur er innenfor Jordens bane i forhold til Solen, vil den aldri være mer enn 28° fra Solen i horoskopet. Det betyr at Merkur enten kan være i det samme stjernetegnet som Solen, tegnet før eller tegnet etter. - See more at: https://www.mittmedium.no/planetene-astrologiskolen-3#sthash.Yz0oKzfS.2Eo5hvrG.dpuf

Merkur står for kommunikasjon, forflytning og transport og hersker over legestanden og forretningslivet. Planetene går i baner med ujevn hastighet. 3 eller 4 ganger i året går Merkur tilsynelatende baklengs på himmelengår og er svekket i den aktuelle perioden. Erfaringer gjennom tidene forteller oss at kommunikasjonen også går bakover i den aktuelle perioden. Man opplever ofte misforståelser da kommunikasjonen svikter, man overser viktige opplysninger, papirer forsvinner, elektronikken skurrer  og det er da ikke tilrådelig å kjøpe nytt elektronisk utstyr eller skrive under på viktige papirer i denne tiden. Utsett det gjerne om du kan til Merkur igjen går fremover.

Merkurs retrograde perioder fra 2014 - 2018

2014
Febr. – Febr. 28
Juni7 -  Juli 1
Okt. 4 – Okt. 25

2015
Jan 21 – Feb. 11
Mai 18 - Juni 11
Sept. 17 – Okt. 9

2016
Jan.5 –  Jan.25
Apr. 28 - Mai 22
Aug. 30 – Sept. 22
Des. 19 – Jan. 8, 2017

2017
Apr. 9 - Mai 3
Aug. 12 – Sept. 5
Des. 3 – Des. 22

 

 

 

Venus

Eksoterisk hersker i Tyren og Vekten

Esoterisk hersker i Tvillingen

Venus er den 2 planeten fra Solen og den tredje minste i vårt solsystem.  Planeten er oppkalt etter Venus, den romerske gudinnen for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet.

Venus  fullfører et omløp rundt Solen på 224,65 dager

Venus styrer Tyren og Vektens tegn og er forståelsen av økonomi, relasjoner, skjønnhet og kjærlighet. Venus posisjon i horoskopet definerer hvordan vi hanskes med disse begrepene.

Jorden

Jorden, også kalt Tellus, Gaia, den blå planeten, terra og verda, er den 3 planeten fra Solen og er den største steinplaneten i solsystemet. Jorden er om lag 150 millioner kilometer unna solen

Jorden har en naturlig satelitt og kalles månen og jorden er den eneste planeten i universet der en vet med sikkerhet at det fins liv.

Jorden ble formet for 4,540 milliarder år siden, og liv kom omkring én milliard år etter formingen.

Omløpshastighet rundt solen er 1 år.

Mars

Mars er den 4 planeten fra solen i vårt solsystem og er oppkalt etter den romerske krigsguden Mars. Planeten blir ofte beskrevet som den «røde planeten» på grunn av sitt rødlige utseende, forårsaket av jernoksid på overflaten

Mars har to små måner, Phobos og Deimos

Mars omløpshastighet rundt solen er ca 2 år.

Mars som et vandrende objekt på nattehimmelen ble nedtegnet av de gamle egyptiske astronomene, og i året 1534 f.Kr. var de kjent med den retrograde bevegelsen til planeten.

Mars styrer værens tegn og er vårt energireservoar. Der hvor Mars befinner seg i vårt horoskop har vi tilgang til kraft, mot, selvhevdelse, aggresjon, lidenskap og handling.

Jupiter

Eksoterisk hersker i Skytten

Esoterisk hersker i Vannmannen

 

Jupiter er den største planeten i vårt solsystem og den 5 fra Solen. Av minst 67 måner, ble de fire store galileiske måner oppdaget av Galileo Galilei i 1610.

Jupiters 4 største måner:Ganymedes. callisto, Lo, Europa.

Jupiters omløpshastighet rundt Solen: 12 år

Jupiter styrer Skyttens tegn og er kjent som vår velgjører og innehar impulsen ekspansjon. Der hvor vi har Jupiter i vårt horoskop er områder for inspirasjon og lykke, utenlandsreiser, lange utdannelser og all form for tro og religion. 

Saturn

Eksoterisk og esoterisk hersker i Steinbukken

Saturn er den 6 planeten fra Solen. Saturns ringsystem består av ni sammenhengende hovedringer og tre usammenhengende buer, som består av ispartikler, stein og støv. 62 kjente måner går i bane rundt planeten.

Noen av Saturns måner: Titan, Enceladus, Rhea, Mimas, Lapetus, Tethys.

Saturn bruker ca. 30 år på sin bane rundt Solen.

Saturn styrer Steinbukkens tegn. Saturns energi er feminin og alvorlig. Saturn styrer den seriøse siden i oss og impulsen til arbeid. Den ber oss ta vare på gamle tradisjoner og oppdrar oss til hardt arbeidende mennesker. En viss kulde preger området hvor Saturn befinner seg.

Uranus

Eksoterisk hersker i Vannmannen

Esoterisk hersker i Vekten

Uranus ble oppdaget av William Herschel i 1781 og er den 7 planeten fra Solen.

Uranus måner: Miranda, Titania, Umbriel, Oberon, Ariel, Puck, Cupid, Mab.

Uranus bruker 84 år på sin bane rundt Solen.

Uranus styrer Vannmannens tegn.  Uranus oppdagelse ga menneskeheten en ny forståelse av at vi alle er unike samtidig som vi lager en helhet. Impulsen blir å arbeide for helhet til det beste for alle.

Den er knyttet til moderne teknologi og internett, til frihet, fellesskap, politikk, nytenkning og kunnskap.

Neptun

Eksoterisk hersker i fiskene

Esoterisk hersker i Løven

Neptun ble oppdaget i 1846 og er den 8 planeten fra Solen.

Neptuns måner: Triton, Nereid, Larissa; Thalassa; Naiad, Proteus, Galatea, Despina, Psamathe, Halimede, Neso, Laomedeia, Sao.

Neptuns omløpshastighet rundt Solen er på 165 år.

Neptun styrer Fiskenes tegn og åpner opp for den ikke fysiske dimensjonen av tilværelsen. Den er forbundet med det kollektive, åndelige perspektivet.

Parallelle virkeligheter, film, fantasi, illusjoner, og vår indre verden er forbundet med dette tegnet. Den gir tilgang til vår fantasi, åndelighet og enhet med alt som er, men man kan med fordel se opp for overfølsomhet, drømmespinn og luftspeilinger, som også er en del av Fiskene.

Pluto

Eksoterisk hersker i Skorpionen

Pluto er en dvergplanet i vårt solsystem og ble oppdaget av Clyde William Tombaugh i 1930. Den er regnet som den 9 planeten fra solen og har fem kjente måner. 

Charon  Nix Hydra, Kerbos og Styx.

Pluto bruker 248 år på sin ferd rundt Solen.

Pluto ble oppdaget samtidig med at de første virkelige eksperimentene med atomkraft ble utviklet. Den teknologiske utviklingen gav oss tilgang på krefter som på en måte gir oss guddommelig makt. Vi ble i stand til å bestemme over liv og død, ikke bare for enkeltindivider men også over hele planeten og menneskeheten.

Pluto styrer underverdenen i skorpionens tegn, lidenskapen, liv/død ,transformasjon, psyken og våre dypt gjemte hemmeligheter.

Chiron

Chiron er en mindre planet som ble oppdaget i 1977. Den befinner seg mellom Uranus og Saturn og regnes som en "kentaur" asteroide.

Chiron var sønn av Saturn og Philyra, sønnesønn av Uranus og halvbror til Jupiter. Saturn voldtok Philyra mens begge hadde skiftet ham og var i hesteform. Chiron ble derfor kentaur, halvt hest og halvt menneske.

Chiron assosieres med personlig transformasjon, visdom, helhetlig syntese, lytte til den indre lærer og åndelig selvrealisering. Chiron vil antyde gammel smerte og dype indre sår. Planeten kalles også for "Healeren", den som gjør hel. En del astrologer bruker Chiron som hersker over Vektens tegn når de tolker horoskoper.

Chiron gir visdom og tålmodighet samt herredømme over mørket av vår sjel. Våre smerter og sår er en gave... når vi klarer å se det fra flere vinkler. De gir oss særpreg, livsvisdom og utholdenhet. Chiron lærer oss disse tingene om vi er klar for å lære dem eller ikke.

Chiron betyr å skape med hendene. Han var lærer og lærte bort nyttige ting, som å lage våpen, ridning, jakt, gymnastikk og krigskunst, men også å lappe sår, idet han gjorde bruk av både healing, urter og operasjonskniv.

Sine dager endte Chiron i et bryllup, der de fulle gjestene kom ut for et slagsmål om damenes gunst. Selv hadde han ikke drukket, og plukket opp en av Herkules sine giftige piler, men da han skulle levere den tilbake, mistet han den i foten. Healeren kunne ikke helbrede seg selv, men ofret isteden sin udødelighet til menneskeheten (sammenlign her parallellen til Jesu død). Jupiter belønnet ham for dette ved å plassere han på himmelen som stjernebildet skytten, og nettopp pilen er blitt symbolet for dette tegnet.

Chiron representerer nok også det sår som oppstår i den kamp som utspilles mellom vår sjel og personlighet. Etterhvert som personligheten utvikles og lutres skal den videreutvikles som instrument for sjelen og det foregår ikke uten kamp. Det hus og tegn vi har Chiron i kan beskrive hvordan og hvorfor vi får dette sår.

Chiron styrer dører og vinduer, nøkler og nøkkeltidspunkter, og det er nøkkelen som er Chirons symbol. I transitt viser Chiron til vendepunkter og helbredelse.