7. feb, 2014

Sitater

"
Den som ikke vil tilgi andre, ødelegger den broen han selv en gang må over.

Det er mye lettere å tilgi en fiende etter at du har forsonet deg med ham.
Olin Miller

Jeg trenger ikke tilgi mine fiender - jeg har allerede skutt dem.
Ramón Nervalez

Evnen til tilgivelse sier noe om kvaliteten på et menneske. Jo Nesbø

Det er lettere å tilgi sin fiende enn sin venn.Friedrich Nietzsche

Å forstå alt er å tilgi alt.Madame de Staël

Tilgivelse er allerede likegyldighet. Man tilgir ikke når man elsker.Carmen Sylva

Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse.Ukjent


Vi er alle eltet av svakheter og villfarelser; la oss gjensidig tilgi hverandre våre dumheter, det er naturens første lov.Francois de Voltaire


Sinne gjør deg mindre, men tilgivelse tvinger deg til å vokse deg større enn du var.Cherie Carter-Scott

En helgen kan tilgi seg selv en synd, men en verdensmann kan aldri tilgi seg selv en fadese.Gilbert Keith Chesterton

Glemt er tilgitt.Francis Scott Fitzgerald

Før vi kan tilgi hverandre, må vi forstå hverandre.Emma Goldman

Gud tilgir onde tanker som ikke uttrykkes i ord eller handling. Hadith

Tilgivelse er svaret på barnets drøm om miraklet som gjør det istykkerrevne helt og det skitne rent.Dag Hammarskjöld

Tilgi dine fiender, men glem aldri deres navn. John F. Kennedy

Gleden over å tilgi er søtere enn gleden over hevn.Koranen

Både hos venner og hos uvenner må man tilgi alt som er tilgivelig.Kristina Augusta

Vi tilgir i den grad vi elsker. François de La Rochefoucauld

Forståelse er ofte et forspill til tilgivelse, men allikevel er det ikke riktig at «å forstå er på tilgi». Vi tilgir ofte det vi ikke forstår (fordi vi ikke vet hva annet vi kan gjøre), og forstår det vi ikke kan tilgi.Mary McCarthy"