7. feb, 2014

Takknemlighet

"Takk for smil og gode stunder, millioner små sekunder
Kjerstin Aune

Aldri har så mange hatt så få å takke for så mye.

En blind mann vil ikke takke deg for en kikkert.Thomas Fuller
Takknemlighetsgjeld er den eneste gjeld som gjør menneskene rikere.Fredrik Gade

Jeg synes ikke det er så viktig å lære barn å takke som å lære dem hva de skal takke for - for ikke å snakke om hva de skal se nei takk til!Sidsel Mørck

Takknemlighet er en sykdom som hunder lider av.Josef Stalin

Takk lampen for dens lys, men glem ikke lampefoten som står tålmodig og trofast i skyggen.
Rabindranath Tagore

Begynner du først å nynne på takken, så er du alt halvveis opp over bakken!Ukjent

Å takke rett kommer av å tenke rett. Utakknemlighet henger sammen medtankeløshet.Ukjent

Gud gav deg i dag en gave på 86.400 sekunder. Har du brukt ett sekund til å si til Gud: Takk?
William A. Ward

Samfunnet må ta inn over seg at det skylder stor takk til alle dem som setter barn til verden.
Kåre Willoch

Vær takknemlig for det du har, så vil du ende opp med å få mer. Hvis du konsentrerer deg om hva du ikke har, vil du aldri, aldri få nok.Oprah Winfrey
"