Astrogiske nyheter

20. mar, 2017

Da er det vårjevndøgn. Den offisielle dagen er 21 mars og dag og natt er like lange. 12 timer natt og 12 timer natt. Det er starten på vårens årstid. Fra vintersolverv 21 desember har dagene blitt lysere minutt for minutt. Solen stiger på himmelen og fortrenger mørket, smelter snøen og gir liv til alt. Det er på tide å våkne opp fra vinterdvalen og ta inn lyset og energien.

I astrologisk sammenheng representerer stjernetegnet Væren, starten på et nytt år og en ny syklus, og faller sammen med vårjevndøgnet.. JEG-et er født. En viljesterk kraft, en energi boost som forbindes med inspirasjon, igangsettende virksomhet og konkurranseinspirert energi. Vårt eget energireservoar.

En start krever initiativ, engasjement, energi, fokus, lidenskap og drivkraft, noe som Værens arketype handler om. Alle har vi Værens tegn en plass i horoskopet, og nå får vi direkte innsprøytning av drivstoff i det livsområdet Værens tegn befinner seg i vårt horoskop.

Vårjevndøgn er forbundet med den voksende månefase og har en vekstperiode på ca. 3 måneder. I denne vekstperioden vil vi kunne få en følelse av at alt er mulig og at livet byr på mange valgmuligheter. Slipper vi taket i grumset fra fortiden blir det lettere å bevege seg inn i fremtiden der nye erfaringer gir uante muligheter. 

Lyset og varmen er livgivende, og livet skal være godt å leve for oss alle. Slik er det dessverre ikke for mange av våre jordboere. Kanskje kan de som har litt overskudd låne litt til de som mangler. En klem og et smil kan bety så mye for en som er trist, en blomst kan si mere enn tusen ord, en telefonsamtale kan lyse opp dagen for noen. Å være et godt medmenneske koster så lite men betyr så mye.  

Jeg vil ønske alle som leser dette en fabelaktig og inspirerende vår.

LIV ❤

7. feb, 2017

Posted by Gostica, 02/06/2017

The February 10-11th Lunar (Full Moon) Eclipse in Leo represents the opening of a new gateway and a starting point into the energies of 2017.

Eclipses act like doorways into different energy paths, and are powerful enough to transform, shift and change the direction and flow of your life.

The last eclipse was in September 2016 and February’s Eclipse is going to bring an end to whatever energy was brewing at this time. This ending is to pave the way for a new beginning, which will come at the end of the month on the New Moon Solar Eclipse.

Lunar Eclipses are always viewed in astrology as being deeply transformative times that can bring abrupt and sudden change. While this is true, there is another side to Eclipses that is important to remember.

Eclipses are like the cosmic helping hand of the Universe. Imagine the energy of an Eclipse like a Universal hand that reaches down from the heavens and puts you where you need to be.

This place may not be where you want to be, or may not be where you thought you would end up, but it is definitely where you need to be.

The good thing about Eclipses is that generally you can trust the direction they are guiding you in. Eclipses bring about almost fated events that are part of the cosmic plan and written just for you.

The writing is definitely in the stars for this February Lunar Eclipse, due to the fact that the Moon also makes a sacred pentagram pattern with other planets.

It is very rare for the celestial bodies to arrange themselves in the shape of a pentagram or star, but this indicates a lot of luck, harmony and Divine synchronicity.

In fact, whatever comes your way around this Eclipse is likely to be resolved very quickly and the odds are likely to fall in your favor.

 

This Eclipse energy feels very fated and illuminating, almost like the Universe is drawing your attention to a particular area of your life for a very specific reason.

Seeing that the Eclipse falls in the sign of Leo, there is going to be a fiery element to this Full Moon as well. This energy is going to help push things along but it is also going to provoke abrupt endings.

If something needs to be gone from your life, if something needs to come to an end, this Eclipse is going to set the wheels in motion.

2016 was very much a year of endings. Endings are necessary in order to make way for the new and this Lunar Eclipse is like the final purge of 2016.

Whatever you needed to let go of, whatever changes you needed to make, this Eclipse is going to ensure that it happens.

 

This is a powerful eclipse, but it is also extremely magical and protective. Change will happen but it is definitely going to be change for the better.

The energy of this Lunar Eclipse will last until August 2017 and will open a new gateway of energy that is productive, active and positive.

Leo represents the King of the jungle, so it is likely that this Eclipse energy will allow you to stand up and take ownership of your life so you can become the Queen or King of your own jungle.

As things are brought to the surface around the Eclipse, try to embrace it and remain open to whatever comes your way.

Eclipses are powerful teachers and are like a direct calling card from the Universe as to what we need to release from our lives and what we need to bring into our lives.

The pentagram formation of this February Eclipse is going to ensure that our lives are put into perfect balance and symmetry. It is also going to ensure that we have the tools we need to move forward into 2017 with confidence and a fresh perspective.

This Eclipse marks the first for the year and is going to be an incredibly powerful and magical guiding force. Trust whatever unfolds and know that it is all for a much higher purpose, know that whatever unfolds was written in the stars.

By: Tanaaz Chubb On: foreverconscious.com

12. jan, 2017

Da har vi kommet frem til årets første fullmåne. 12.01 2017, på 22 grader krepsens tegn. Solen står i Steinbukken og er en av de fire hjørnesteinene i det kardinale kors mellom Kreps, Steinbukk, Vær og Vekt.

Fullmånen bringer til syne våre emosjoner, og når den står i sitt eget tegn Krepsen, føler den seg på hjemmebane og er sterk. Krepsen har et hardt skall utenpå som kan verne de myke skattene i det indre. Der inne ligger vårt indre barn, hjemmet, omsorgen og tryggheten.

Månen står i et spenningsforhold til både Uranus, Jupiter og Solen. Sammen danner de et storkors på himmelen som inviterer til samarbeid. Men siden energiene er svært ulike kan det oppstå spenninger dem imellom. DVS: Vi blir slitt mellom ulike krefter i oss selv. Men siden månen er spesielt sterk i sitt eget tegn, hjelper det oss med å ta hensyn til vårt eget trygghetsbehov, samtidig som vi sørger for omsorg og  kjærlighet til våre nære og kjære. 

Månen står i Krepsen, (vann) og er det lille barnet som trenger beskyttelse. Et skjold mot den harde verden, et rom der man kan holde på med sine hjemlige sysler, et rom for å gi og for å få omsorg. Emosjoner, følelser, instinkt.

Uranus står i Væren, (ild) og er selvhevdende, konkurranselysten og uforutsigbar. Her trenger man en stor dose frihet for å kunne frambringe nye geniale ideer.  Energi, entusiasme, humør.

Jupiter står i Vekten, (luft) og maner til samarbeid. Jupiter er planeten som kommer med gaver og ekspanderer det den er i kontakt med. I vekten vil relasjoner være i fokus, likeså  rettferdighet, diplomati og fredsarbeid. Tanker, ideer og formidling.

Solen står i Steinbukken, (jord) og er den voksne, ansvarsbevisste mesteren, preget av å følge vedtatte regler. Den som jobber natt og dag for å bygge og styrke et sterkt og solid fundament som kan holde oss oppe gjennom livets utfordringer. De som ikke tar lett på jordlivets gleder, men bruker tid og krefter på det Praktiske og fornuftige.

Energiene som utspiller seg ved denne fullmånen og preger spesielt de som har planeter i Krepsen, Steinbukken, Væren og Vekten rundt 22 grader.

Fullmånen er høydepunktet i en syklus og inviterer til feiring. Nå er det tid for å klappe seg selv på skuldra for det man har skapt eller oppnådd så langt, og etter fullmånen kommer en gunstig tid for å skille seg av med det som har utspilt sin rolle.

God fullmåne alle 🙂

LIV❤

21. des, 2016

SOLA SNUR. Mørket og lyset møtes ved vintersolverv og skaper et tynt slør til åndeverdenen.

21. desember 2016 kl. 11.44

Dette er den lengste natten i året, solen er på sitt aller laveste, mørket dominerer, det er kaldt ute og naturen virker fargeløs og død. Det er naturlig å vende bevisstheten innover i tiden rundt vintersolverv, da mørket er sterkt forbundet med sjelslivet. Men det er håp, for fra denne natten av snur sola, vinterdepresjonen vendes mot lys og optimisme. og dagene blir lysere minutt for minutt. Likevel er det ennå ikke tydelig, og mesteparten av livet på Jorden ligger ennå i dvale.

I mytologien og i kunsten har Jesus blitt symbolisert som solen, mens de 12 disiplene som de tolv stjernetegnene. Dagen solen kommer tilbake faller i nærheten av dagen vi markerer som Jesus fødsel og begge dagene er forbundet med lys og håp.

Nymånen er knyttet til vintersolverv og solsnu, og er også symbolisert med en møteplass for lys og mørke. Mørket skal vike for nytt lys og tiden er inne for å så de frø vi vil skal vokse seg sterke utover mot vårjevndøgn i slutten av mars måned.

Horoskopet for vintersolverv viser hvilke energier som gjør seg gjeldende og hva vi kan forvente de neste 3 måneder.

Vintersolverv åpnes når solen går inn i steinbukkens tegn, og nå settes steinbukk energien i lyset.

Steinbukken er arketypen for de ensomme, sliteren, den kalde nådeløse læremesteren som arbeider natt og dag med minimalt av belysning, penger og hjelpemidler, og liker det. Den handler om det konservative, vårt fundament, nøysomhet, ansvar, lover, regler og arbeid. den handler også om tradisjoner som er så viktige for mange disse tider. Når fundamentet er på plass(praktisk, psykisk eller fysisk), kan vi fortsette byggingen, fremover mot vårjevndøgn.

Steinbukken styres av Saturn som står i Skytten. Saturn kan være særdeles treg, streng og pessimistisk, men i Skytten har den mye optimisme med seg. Gjennom hardt arbeid og med trua på seg selv vil man om ikke lenge se lys i tunellen, rede til å ta ansvar, stå på egne ben og så noen nye frø.

Skytten styres av Jupiter som står i vekten. Jupiter ekspanderer alt den kommer i kontakt med og i vekten vil energiene ekspandere innenfor våre forhold og i alle relasjoner på godt og vondt.. Hvis vi er i forhold som er bra vil de nå kunne bli enda bedre. Hvis vi derimot er under press vil vi kunne få noen utfordringer. Men med optimistiske Skytten i teten går det nok den rette veien. Det gjelder å fokusere på rettferdighet, søke fredelige løsninger og å bli god på samarbeid.

Man må også ta i betraktning Merkur som er retrograd i denne perioden som betyr at man får anledning til å sakke farten, søke litt innover i oss selv for å studere nærmere våre tankemønstre og lete etter bedre måter å kommunisere på.

Det er en opphopning av planeter i Fiskene, samt sydnoden som kan ha innflytelse på oss her nede. I Fiskenes er det kaos, følelser og utflytende grenser. Her råder både illusjon og  intuisjon. Her inne finner man fluktgangene når livet blir vanskelig som f.eks. dagdrømmeri, rus, kunst, musikk og film. Alt som kan ta oss bort fra livets virkelighet.

Med energireserven Mars i farvannet kan det bli vanskelig å holde energien fokusert og vi kan fort bli irritert når kreftene ikke strekker til. For å unngå kaos i følelseslivet kan det være lurt å holde orden på et praktisk plan og være overbærende med oss selv og andre. Vi trenger å  hvile i den kjensgjerning at vi noen gang bare må forholde oss til det som skjer og gi oss over til det som livet bringer til oss.Det er mye å lære i alle faser. Ha tillit til at vi snart er oppe på bølgen igjen for når Mars treffer måneknuten om noen dager, kan forandringens vind bringe med seg nye muligheter.

Ønsker dere alle fine dager i lyset, og riktig god jul ❤

Mvh. Liv Edith Yttervik

15. des, 2016

FULLMÅNE I Tvilling/Skytten, 22 grader, 14/12/2016

Denne bevegelige aksen Tvilling/Skytte, handler bl.a.om kommunikasjon, trossystemer, kunnskap, formidling og måtehold. Nå flyr synspunktene skyhøyt og man flagrer fra det ene emnet til det andre i diskusjoner, og temperaturen kan stige mange hakk.

Fullmåner er toppen i månens syklus og bringer ting til overflaten. Ved fullmåne er måne kreftene på sitt sterkeste, og med Ild og lufttegn kan energiene fly himmelhøyt. På den ene siden har man full oversikt og på den andre siden er alt ut av kontroll, i takt med månens ustadige natur.
Ny månen i Skyttens tegn for fjorten dager siden gav liv til nye mål å nå. Nå har vi nådd toppen i syklusen og det er naturlig å føle seg sliten etter alt strevet, noe som kan føre til at følelsene kommer ut av kontroll til tider.🤩

Tvillingen er et travelt lufttegn som ivrer for kommunikasjon, tenkning og videreformidling. Og når Månen er full i tvillingen kan det indikere at noe man har båret på kommer til overflaten. Man kan være forvirret med hensyn til hva som er sant og ikke sant, og det kan være misforståelser som trenger oppklares. Vi kan nesten ikke vente med å fortelle om alt man har oppdaget eller lært, til flest mulig på kortest mulig tid. Vi trenger alle lyttere, noen som vil høre på visjonene. Lytt gjerne til andre og søk de som vil lytte til deg. Vi lærer av hverandre og vokser med ny kunnskap. 🤨

Ulike kanaler står klar til mottak og formidling.Brev, tlf, mail, sosiale medier eller bare en til en. Kommunikasjon foregår på mange plan, og mye blir sagt gjennom kroppsspråk og det som ligger i luften. Husk å tolke det som ikke sies, på en positiv måte, da vil man føle seg mye bedre enn om man tolker i negativ retning.

Skytten er et tilpasningsdyktig ildtegn og representerer ulike trosretninger, religion, filosofi og vitenskap. De er optimistene som søker opplevelser og setter seg nye mål hele tiden. Den evige optimismen, entusiasmen og overdrivelsene som følger Skyttens tegn, følges av Saturn som holder oss litt i ørene. Han minner oss på ansvaret vi bærer når vi ytrer oss,  og ber oss å ta i betraktning fornuftige regler: Vise måtehold, ikke overdrive, skynde seg sakte, være ærlig og sannferdig, følge lover og regler og sjekke alle eventualiteter før ting publiseres. 👍

Chiron har kontakt og pirker bort i våre sår. Livskraften har sakket farten noen dager og vi trenger tid til å ta vare på oss selv. Våre sår fra fortiden trenger tilsyn og oppmerksomhet før vi kan rette oppmerksomheten mot nye mål. Vi må ta ansvar for å heale oss selv så vi kan skinne som den stjernen vi er ment til å være. Optimismen kan være litt svekket, men vi kommer sterkere tilbake om litt. 

Merkur som hersker over fullmånen står i steinbukken og minner oss på at vi ikke kommer til toppen uten anstrengelser. Kommunikasjon og formidling går fint når fornuften får sin rettmessige plass. Merkur foreslår å følge lover og regler, jobbe hardt og konstruktivt, bruke fornuften, bruke tid til refleksjon slik at voksne avgjørelser kan modnes, lytte til noen vi ser opp til, og innhente kunnskap som løfter selvtilliten slik at vi blir sterk nok til å stå støtt på egne ben. 😙

God fullmåne alle 

Astrolog
Liv Edith