8. feb, 2014

Merkur retrograd 06/02/2014

Merkur går retrograd fra 03 grader Fiskene til 18 grader Vannmannen.

 

31 januar lurte Merkur seg så vidt innom Fiskenes tegn, fikk snuse litt i Neptuns rike en ukes tid, før den 6.februar vender nesen bakover mot vannmannens svære igjen. Her går den retrograd i 3 uker.  1.mars snur den og er på rett vei igjen, og når det står 18. mars på kalenderen, vandrer Merkur tilbake til Fiskene.

 

Merkur er planeten som er knyttet opp mot våre kommunikasjonssystemer. Planeten forbindes med all form for kommunikasjon og transportmidler. Tankeformer, all skriftlig og muntlig informasjon, beskjeder, via pc, mobil tlf. tv, radio, og alt som formidles via eteren er berørt.

 

Når planeten går retrograd er det som om den går bakover på himmelen. Dette kan vi relatere til en tid hvor man setter på bremsene, går innover i oss selv, tar ting litt med ro, tar oss tid til refleksjon. Disse periodene på 3 uker kan man oppleve at kommunikasjonen på alle måter blir noe turbulent og utfordrende. Man kan streve med å få sagt det man mener, man kan ha vanskeligheter med konsentrasjonen og få samlet tankene. Man kan støte på en hel del hindringer i denne perioden og problemer med mobil, pc og lignende er ikke uvanlig. Likeså kan man oppleve forsinkelser vedrørende reiser, kanselleringer på tog og fly ets.

 

Merkur i Fiskene: Fiskene er et åndelig tegn og innehar alle de andre tegnene i seg. Den er kjent for sin uselviske kjærlighet, grenseløse hengivenhet og illusjoner. Nå åpnes det opp for en dypere kontakt med vårt sjelsliv, vår åndelighet og kjærlighetskraft. Og ikke minst vår skaperkraft og kreativitet som er innunder både Vannmannen og Fiskenes domene. Tiden er inne til å reflektere over hvordan få fart på kjærligheten og kreativiteten. Hvordan og på hvilken måte få formidlet kunnskapen, det man har på hjertet og er inspirert av.

 

Merkur i Vannmannen: Men så dreier Merkur inn i Vannmannen. Vannmannen er kjent for å være både eksentrisk og frihetssøkende, og Merkur er vår hurtigste planet. Når vår kommunikasjonsenergi befinner seg i vannmannland kan man vente det uventede på det mentale planet. Vannmannen er et lufttegn der frihet og nytenkning står høyt i kurs og det er ikke uvanlig med plutselig innsikt og nye innovative ideer. Men nå er det tid for å slakke på farten. Nå ligger det til rette for å vurdere, og revurdere, tenke nøye gjennom, hva og hvordan du formidler og presenterer deg selv og dine ideer. Nå er det tid for å tenke ut nye strategier, tørre å gå egne veier, og å stå på barrikadene for egne meninger og hvordan du vil ha det. Men det er selvfølgelig også viktig å være åpen for andres meninger.   

 

Man får også en strålende mulighet til å kartlegge egne ubevisste tankemønstre og de utfordringer det medfører. Perioden er fin til å reflektere over sitt liv. Hva fungerer og hva fungerer ikke, hvorfor og på hvilken måte kan kommunikasjonen forbedres? Det kan være nyttig å granske bakenforliggende årsaker, hemmeligheter, misforståelser og lignende, slik at man i lys av hva man finner kan ta gode avgjørelser for hvordan et fremtidig uttrykk skal være. I Vannmannland hersker friheten til å si, mene, formidle akkurat det man mener, og har man kommet et stykke på veien og har høstet en god del kunnskap og visdom, kan man bringe frem gode løsninger som er til beste for helheten.

 

Resultatet kan etter disse 3 ukene være, å komme tilbake som et nytt og bedre fungerende menneske, der man har forstått noe om seg selv og funnet koden for bedre kommunikasjon, og formidling. Der man tør å stå opp for seg selv med alt man er. Gamle tankeformer må gi slipp til fordel for nye og bedre, som gir bedre uttelling og vekstmuligheter. ❤

 

Det er tid for refleksjon og vekst. For å tenke, snakke, samtale, formidle: Hvordan bryte ut av gamle mønstre, hva holder deg tilbake, hva kan nye ideer bidra med, hvordan unngå misforståelser. Løsne litt på de tankene som har holdt deg nede. Fri deg fra gammelt gruff. Man trenger ikke følge alle andre, hvis det ikke samsvarer med egne ønsker.

 

Vær en original, vær DEG SELV, for det er du best til, og glem aldri den kjensgjerning at du er absolutt GOD NOK 

 

Mvh: Astrolog Liv E: Yttervik