6. mar, 2014

Nymåne i 10 grader Fiskenes tegn 01.03.2014

Vi er inne i Fiskenes måned og kreativitet, åndelighet, kjærlighet, og drømmer vil prege oss på mange måter. Du gis en fin mulighet for healing av dine sår gjerne gjennom meditasjon, musikk, dagdrømming og hengivenhet og ikke minst kjærlighet til deg selv og alt du er. Månen handler om fortid, instinkter, omsorg, hvor du kan finne trygghet, hvem du finner trygghet med, hva skal til for å gi deg den tryggheten du lengter etter. Alt som har med trygghetsbehov blir satt under lupen nå og ønsker å styre deg i den rette retningen for å oppnå dette.

 

Det er også en fin tid til å ta et lite blikk på hva du drømmer om. Drømmene kan si deg noe om hva du trenger å fokusere på, slik at du kan gi drømmene næring i tiden fremover. Det man retter oppmerksomhet mot, det man kan se for seg i sitt indre, det man lengter etter, trenger din udelte oppmerksomhet slik at det kan få en sjanse til å manifesteres.  

 

Ny månen inviterer til avslutninger og begynnelser. Man legger en periode bak seg og ser framover, sår nye frø og går i gang med nye prosjekter som forhåpentligvis vil spire og gro til fruktene kan høstes når tiden er moden. Når drømmen har fått din oppmerksomhet kan du begynne å legge planer for hvordan du kan oppnå disse drømmene. Men man kan også være klar over fiskenes illusjonistiske natur, der alt ikke er som man tror det er, og det slør som ligger over virkeligheten. Denne nymånen handler også om frustrasjon, bitterhet, sinne og hjertesorg i relasjoner, da Mars ligger i et vanskelig aspekt til Venus ved denne nymånesyklusen. Mars begynner å gå bakopver og setter fokus på relasjoner i de neste to uker, og det kan innebære en tid for refleksjon over fredelige løsninger og healing av sår.

 

Alle har vi fiskens arketype og natur i oss, noen mer og noen mindre. Er du veldig preget av disse energier vil du i større grad kunne være mottagelig for påvirkningen av denne ny månen.  Så er det nå engang slik at fiskens arketype både har den egenskapen enten å rote seg lenger og lenger ned i livets materialistiske verden eller å vikle seg opp og ut til et mer meningsfylt liv. Viljen kan dessverre være noe fraværende, slik at man står i fare for å gjøre det veldig lettvint for seg selv. Det er ønskelig bare å la seg lede, flyte med i det som skjer, og la det skje det som skjer uten å yte noe særlig. Det vil ikke nødvendigvis føre deg dit du ønsker og du kan stå i fare for å følge andres drømmer og bli tatt med som passasjer på deres skute. Greit det hvis du ikke har noe mål selv, men vær litt obs hvis du føler du dras i feil retning eller blir tatt for gitt. Kjenn på magefølelsen hvilken retning dine føtter har lyst til å gå. Fiskene hersker over føttene og det vil være gunstig å pleie dem i denne perioden.

 

Astrologisk tolkning av Liv Edith Yttervik

www.livlaga.net