8. mar, 2016

Nymåne og eklipse I Fiskene - 18 grader, 8/3 2016

Astrologiske data: Sol/måne/node/ Chiron -  konjunksjon, Jupiter er i opposisjon.

Eklipser oppstår når solen, månen og jorden står på en rett linje og månen står mellom solen og jorden. Astrologisk sett sier vi at eklipser er portaler inn til vår bevissthet og fører med seg nye muligheter for de som blir berørt. Denne eklipsen trigger den forrige I September 2015. Alt som skjedde den gang, er tilbake igjen for fullt, men på en annen måte. I Jomfruen gikk vi gjennom en renselse, vi har vokst som menneske og dermed forandret oss. Nå står vi overfor en ny som vi vil se resultater av om et halvt år.

Nymåne er tiden for nye begynnelser. Det er nå vi blir inspirert til å så de frø vi vil vil se resultater av ved neste fullmåne. Det er også en supermåne hvor månen bokstavelig er mye nærmere jorden enn vanlig og kan påvirke våre følelser i mye sterkere grad. Vi står overfor en ny begynnelse, men også overfor en helt ny retning i livet.

Fiskenes tegn er et feminint bevegelig vann tegn, det siste i Zodiaken, og innehar alle tegn i seg. Fiskene er bl.a kjent for å bære all lidelse på sine skuldre, for sin sensitivitet, medfølelse og kontakten med de dypeste følelsene. Symbolet viser to fisker som svømmer i forskjellige retninger på evig jakt etter å finne balansen mellom den fysiske og den spirituelle verden.. Hun er undervanns gudinnen som hjelper oss å tro at alt er mulig og tror på noe som er større enn seg selv. Andre assosiasjoner er: romantikk, åndelighet, eskapisme, flukt, offerrolle, uselviskhet, drømmer, dans, musikk, film, rus.

For å få mest mulig ut av denne tiden må vi møte hver avgjørelse uten frykt, vi må tørre å drømme stort, tro på oss selv, forløse frykt og strekke oss etter det som vi vet innerst inne gjør oss lykkelig. Vi må slutte å kritisere oss selv og andre, ta imot mulighetene som byr seg. Ja det blir forandring, forandring betyr at noe avsluttes og noe begynner. For at vi skal kunne begynne på vår nye reise, må vi legge det vi har vokst ut av, tilbake. Alt som er ekte vil holde stand. Ekte kjærlighet er det som holder nå. Alt annet vil ikke lenger appellere til oss fordi vi endelig innser at hva vi virkelig ønsker og fortjener, er fullt mulig nå.

Chiron står i kontakt med eklipsen og setter fokus på våre emosjonelle sår. De sår vi fikk, som igjen og igjen rives opp, som alltid forfølger og hindrer oss i å leve det livet vi vil. Når vi er under fiskenes innflytelse har vi en unik mulighet til å dykke ned i følelsenes rike, ta et oppgjør med dem en gang for alle, forløse dem og la dem seile av gårde ut i det store havet. Og har man kjent lidelse på sin egen kropp, og funnet en måte å leve med dem på, er man i bedre stand til å hjelpe andre som har det vanskelig.

Ønsker alle som leser dette, ny måne inspirasjon  👍

LIV❤