4. jul, 2016

Nymåne i Krepsens tegn, 04 juli 2016 12 grader

Ved ny måne står månen sammen med solen og bringer ny inspirasjon, glød og optimisme inn i våre hjerter. Solen gir en kraftig stimulans av lyst og handlekraft, og denne innstrømningen av energi kan vi utnytte til å skape noe nytt. Har du prosjekter på gang er tiden gunstig for oppstart, da den neste fasen- tiltagende måne, indikerer vekst og framdrift.

Nymånen inspirerer til utrensning og å gi slipp. Før man kan gå fremover med nye skritt er det av største betydning at gammel bagasje blir liggende tilbake. Drikk mye vann, det renser ut avfallsstoffer, og gi plass til stillhet og refleksjon. I stillheten får man lettere tak i de innerste tankene og følelsene, og har dermed større muligheter for å finne ut hva som fungerer for oss og hva som ikke gjør det.

Krepsen er et feminint vanntegn som er sterkt knyttet til havet og symboliserer følelser og det ubevisste i astrologien. Krepsen er hjemmekjær, emosjonell og lunefull, den symboliserer trygghet, røtter, omsorg, næring, familie og morsrollen, og mange vil kjenne på følelser knyttet til akkurat dette tema, særlig de som har krepsen sterkt representert i sitt horoskop.

Månen er særdeles sterk når den står i Krepsens tegn og alt som omhandler næring og omsorg er nærliggende energier, spesielt omsorg for oss selv. Hva næres vi av? Hva trenger vi i våre liv for å føle oss elsket, respektert, verdifull? Noen retter fokus på ytre verdier, og jobber hardt for å sikre familien god økonomi. Andre fokuserer kanskje mere på indre verdier der hjemlige sysler som matlaging, kos, håndarbeid og omsorg og de helt nære ting føles helt riktig. Man må selv søke i sitt indre hva som gjør livet rikt. Rikdom bør så forvaltes på en god måte slik at den kan vokse dag for dag, og kjærlighet og omsorg er den eneste rikdommen som vokser når den deles med flere. Det man gir til andre får man tilbake tusen ganger.

Ny månen, Venus og Merkur står i opposisjon til Pluto, og noen kan være særdeles påvirket av andres innflytelse og maktbegjær. Pluto i steinbukken handler bl.a. om makten i gamle strukturer, og frykten for å miste den, som nå blir belyst av ny månen. Er du redd for forandring, følelsesmessig eller praktisk? Eller føler du avhengighet eller et behov for å behage andre? Nå er tiden inne for å rykke ugresset opp med rot og plante nye frø.  Hvis vi kan rense ut alt som ikke fungerer, jobbe hardt sammen for å bygge bro mellom gamle, kalde, stive tradisjoner og firkantede strukturer på den ene siden, og et varmere samfunn der byggeklossene har rundere former på den andre siden, kan resultatet gi større trygghet og samhold blant menneskene. Det handler om for oss alle å gi og ta i enhver situasjon slik at man opprettholder den fine balansen som skaper det beste næringsgrunnlaget.

..Naturen har en hemmelighetsfull lov som sier at de tre tingene vi trenger mest her livet er LYKKE, FRIHET OG FRED I SINNET- som alltid oppnås når vi gir dem til ande.

Med ønske om gode dager til dere alle ❤

LIV