22. sep, 2016

Høstjevndøgn

Året deles inn i fire deler, som er avgrenset av de fire astronomiske årstidene: 1. Vårjevndøgn (20./21. mars). 2. Sommersolverv (20./21. juni). 3. Høstjevndøgn (22./23. september). Vintersolverv (21./22. desember).

I dag, torsdag 22. september er det høstjevndøgn. Det betyr at dagen og natten er like lange. Sommeren er over og vi går ubønnhørlig mot høst og vinter. Høstjevndøgn er en av hjørnesteinene i de 4 årstidene, som markerer overgangene i naturen.

Den overgangen som skjer i naturen, representert som "den ytre verden", er en parallell til overganger som skjer i  vår "indre verden". Som årstidene og månefasene har sin syklus har også livet sin syklus og naturlige overganger. (Våren: Fra barn til ungdom. Sommeren: Fra ungdom til voksen. Høsten: Fra voksen til overgangsalderen. Vinteren: Fra menopausen til pensjonistlivet.  Overgangene kan gi oss noen utfordringer da det er mange nye ting man skal lære, men når man mestrer dette vil det også kunne føre til stor glede.

1) Vårjevndøgn er 20/21 mars, dagen da natt og dag er like lange. Det er starten på vårens årstid. Solen stiger på himmelen dag for dag, smelter snøen og gir liv til alt. Livet starter. Det er tid for å så frø, og alt i naturen spirer og gror så godt ved hjelp av solens varme stråler.

I astrologisk sammenheng starter vårjevndøgn ved stjernetegnet Væren - barnesyklusen og nymånen og den voksende fase. JEGet er født. En viljesterk kraft, en energi boost som forbindes med maskulin styrke,igangsettende virksomhet, konkurranseinspirert energi. Vårt energireservoar. 

2) Solen når sitt høydepunkt ved sommersolverv 20/21 juni. Dagen markerer overgangen til sommer og er årets lyseste dag og vi har full sommer. Blomstene står i full flor, det er grønt og frodig, avlingene står fint og suger til seg næring, naturen er på høyden.

I astrologisk sammenheng starter sommersolverv med feminine Krepsen - voksenlivet og fullmånen. Når solen er på sitt heteste og månen er full blir det barn. Man er på sitt sterkeste, og nå snakker vi om full feiring der redebygging, giftermål og graviditet er tema. Det sørges for trygghet og næring til det levende liv, og alt som trenger omsorg for blomstring.

3) Deretter synker solen dag for dag, og ved høstjevndøgn 22/23 september er dag og natt igjen like lange. Nå er sommeren over og høsten er i anmarsj. Dagen innleder årstiden høst og aktiviteten er sopp og bærplukking og innhøsting av årets avling. Nå mister trærne grønn fargen, bladene faller til marken og dør, luften blir kaldere, snøen er i anmarsj og det er tid for å tenne mere lys siden solen forsvinner mere og mere.

I astrologisk sammenheng starter høstjevndøgn med inngangen til Vekten - menopausen og synkende månefase. Nå trenger vi å være flere for å kunne høste inn det vi sådde. Vekten er tegnet for relasjoner og hvordan vi forholder oss til andre. Vi har høstet erfaringer og forstår å  samarbeide om oppgavene. Vi søker fred og harmoni for å få til best mulig resultat og gir slipp på det som ikke fungerer.

4) 21/22 Desember feirer vi solsnu og vintersolverv. Dette er den mørkeste dagen i året og markerer overgangen til vinter. Solen er på det laveste og vi har bare noen få timer sol om dagen, den er helt fraværende (helt i nord). Dette er dagen solen snur og begynner å stige atter igjen på himmelen. I naturen er det meste tilsynelatende dødt, markene er dekket med snø og is og det er kaldt og mørkt. Livet ligger på vent til solen begynner å tine de barfrosne markene, slik at nytt liv kan vokse fram.

I astrologisk sammenheng starter vinteren med Steinbukkens tegn og markerer pensjonisttilværelsen og mørkmåne/nymåne. Tegnet som forbindes med seriøsitet, kunnskap,  ansvarsfølelse, tradisjoner, nøysomhet, lover og regler. Når man hverken har varme eller lys er det de som takler best, og liker best å arbeide i stillhet og ensomhet. Her skal man mestre både treghet og kulde og bare ta med seg det man absolutt trenger for å klare å klatre til toppen. Steinbukken forbindes ofte med karrierejegeren. Når jobben er gjordt og strevet er over og du har nådd toppen, er du muligens både sliten og en del år eldre, men også rik på penger og kunnskap. For du vet og har erfart alt på din egen kropp hva som må til for å lykkes. Over de mørke skyene skinner alltid solen, som representant for nytt liv. Når du mestrer utfordringene kan din kunnskap berike andre menneskers liv. Derfor er møkmåne også nymåne og har spiren til liv i det som er forbi.

God høstjevndøgn alle.

Hilsen Liv Edith