21. des, 2016

Vintersolverv

SOLA SNUR. Mørket og lyset møtes ved vintersolverv og skaper et tynt slør til åndeverdenen.

21. desember 2016 kl. 11.44

Dette er den lengste natten i året, solen er på sitt aller laveste, mørket dominerer, det er kaldt ute og naturen virker fargeløs og død. Det er naturlig å vende bevisstheten innover i tiden rundt vintersolverv, da mørket er sterkt forbundet med sjelslivet. Men det er håp, for fra denne natten av snur sola, vinterdepresjonen vendes mot lys og optimisme. og dagene blir lysere minutt for minutt. Likevel er det ennå ikke tydelig, og mesteparten av livet på Jorden ligger ennå i dvale.

I mytologien og i kunsten har Jesus blitt symbolisert som solen, mens de 12 disiplene som de tolv stjernetegnene. Dagen solen kommer tilbake faller i nærheten av dagen vi markerer som Jesus fødsel og begge dagene er forbundet med lys og håp.

Nymånen er knyttet til vintersolverv og solsnu, og er også symbolisert med en møteplass for lys og mørke. Mørket skal vike for nytt lys og tiden er inne for å så de frø vi vil skal vokse seg sterke utover mot vårjevndøgn i slutten av mars måned.

Horoskopet for vintersolverv viser hvilke energier som gjør seg gjeldende og hva vi kan forvente de neste 3 måneder.

Vintersolverv åpnes når solen går inn i steinbukkens tegn, og nå settes steinbukk energien i lyset.

Steinbukken er arketypen for de ensomme, sliteren, den kalde nådeløse læremesteren som arbeider natt og dag med minimalt av belysning, penger og hjelpemidler, og liker det. Den handler om det konservative, vårt fundament, nøysomhet, ansvar, lover, regler og arbeid. den handler også om tradisjoner som er så viktige for mange disse tider. Når fundamentet er på plass(praktisk, psykisk eller fysisk), kan vi fortsette byggingen, fremover mot vårjevndøgn.

Steinbukken styres av Saturn som står i Skytten. Saturn kan være særdeles treg, streng og pessimistisk, men i Skytten har den mye optimisme med seg. Gjennom hardt arbeid og med trua på seg selv vil man om ikke lenge se lys i tunellen, rede til å ta ansvar, stå på egne ben og så noen nye frø.

Skytten styres av Jupiter som står i vekten. Jupiter ekspanderer alt den kommer i kontakt med og i vekten vil energiene ekspandere innenfor våre forhold og i alle relasjoner på godt og vondt.. Hvis vi er i forhold som er bra vil de nå kunne bli enda bedre. Hvis vi derimot er under press vil vi kunne få noen utfordringer. Men med optimistiske Skytten i teten går det nok den rette veien. Det gjelder å fokusere på rettferdighet, søke fredelige løsninger og å bli god på samarbeid.

Man må også ta i betraktning Merkur som er retrograd i denne perioden som betyr at man får anledning til å sakke farten, søke litt innover i oss selv for å studere nærmere våre tankemønstre og lete etter bedre måter å kommunisere på.

Det er en opphopning av planeter i Fiskene, samt sydnoden som kan ha innflytelse på oss her nede. I Fiskenes er det kaos, følelser og utflytende grenser. Her råder både illusjon og  intuisjon. Her inne finner man fluktgangene når livet blir vanskelig som f.eks. dagdrømmeri, rus, kunst, musikk og film. Alt som kan ta oss bort fra livets virkelighet.

Med energireserven Mars i farvannet kan det bli vanskelig å holde energien fokusert og vi kan fort bli irritert når kreftene ikke strekker til. For å unngå kaos i følelseslivet kan det være lurt å holde orden på et praktisk plan og være overbærende med oss selv og andre. Vi trenger å  hvile i den kjensgjerning at vi noen gang bare må forholde oss til det som skjer og gi oss over til det som livet bringer til oss.Det er mye å lære i alle faser. Ha tillit til at vi snart er oppe på bølgen igjen for når Mars treffer måneknuten om noen dager, kan forandringens vind bringe med seg nye muligheter.

Ønsker dere alle fine dager i lyset, og riktig god jul ❤

Mvh. Liv Edith Yttervik