12. jan, 2017

Fullmåne i Krepsen

Da har vi kommet frem til årets første fullmåne. 12.01 2017, på 22 grader krepsens tegn. Solen står i Steinbukken og er en av de fire hjørnesteinene i det kardinale kors mellom Kreps, Steinbukk, Vær og Vekt.

Fullmånen bringer til syne våre emosjoner, og når den står i sitt eget tegn Krepsen, føler den seg på hjemmebane og er sterk. Krepsen har et hardt skall utenpå som kan verne de myke skattene i det indre. Der inne ligger vårt indre barn, hjemmet, omsorgen og tryggheten.

Månen står i et spenningsforhold til både Uranus, Jupiter og Solen. Sammen danner de et storkors på himmelen som inviterer til samarbeid. Men siden energiene er svært ulike kan det oppstå spenninger dem imellom. DVS: Vi blir slitt mellom ulike krefter i oss selv. Men siden månen er spesielt sterk i sitt eget tegn, hjelper det oss med å ta hensyn til vårt eget trygghetsbehov, samtidig som vi sørger for omsorg og  kjærlighet til våre nære og kjære. 

Månen står i Krepsen, (vann) og er det lille barnet som trenger beskyttelse. Et skjold mot den harde verden, et rom der man kan holde på med sine hjemlige sysler, et rom for å gi og for å få omsorg. Emosjoner, følelser, instinkt.

Uranus står i Væren, (ild) og er selvhevdende, konkurranselysten og uforutsigbar. Her trenger man en stor dose frihet for å kunne frambringe nye geniale ideer.  Energi, entusiasme, humør.

Jupiter står i Vekten, (luft) og maner til samarbeid. Jupiter er planeten som kommer med gaver og ekspanderer det den er i kontakt med. I vekten vil relasjoner være i fokus, likeså  rettferdighet, diplomati og fredsarbeid. Tanker, ideer og formidling.

Solen står i Steinbukken, (jord) og er den voksne, ansvarsbevisste mesteren, preget av å følge vedtatte regler. Den som jobber natt og dag for å bygge og styrke et sterkt og solid fundament som kan holde oss oppe gjennom livets utfordringer. De som ikke tar lett på jordlivets gleder, men bruker tid og krefter på det Praktiske og fornuftige.

Energiene som utspiller seg ved denne fullmånen og preger spesielt de som har planeter i Krepsen, Steinbukken, Væren og Vekten rundt 22 grader.

Fullmånen er høydepunktet i en syklus og inviterer til feiring. Nå er det tid for å klappe seg selv på skuldra for det man har skapt eller oppnådd så langt, og etter fullmånen kommer en gunstig tid for å skille seg av med det som har utspilt sin rolle.

God fullmåne alle 🙂

LIV❤