Alternativ medisin

10. feb, 2014

«Alternativ medisin» er en samlebetegnelse for ulike typer behandling og forebyggelse av sykdommer som ikke bygger på vitenskaplig medisin, og hvor virkning ikke er dokumentert. Alternativ medisin er isteden basert på folkemedisin, religiøse tradisjoner, filosofi eller pseudovitenskap. I Norge blir begrepet alternativ behandling ofte brukt istedenfor «alternativ medisin».

10. feb, 2014

Ernæringsterapi er en behandling der man ved hjelp av endringer i kosthold og livsstil med blant annet vitaminer, mineraler og urtemedisin, retter opp ubalanser som kan hindre kroppens evner til å bekjempe sykdom. Egner seg godt til å forebygge sykdom. Man tar utgangspunkt i at alle er forskjellige og ved hjelp av pasientintervju og eventuelle tester utarbeides et ernæringsprogram og et forslag til endringer som er tilpasset hver enkelt. Ernæringsterapi er først og fremst nyttig for personer som har kroniske problemer som et resultat av kjemiske ubalanser i kroppen og som lar seg påvirke av ernærings- og livsstilendringer.

For eksempel fordøyelsesbesvær, matintoleranse, blodsukkerubalanser, avgiftning, dårlig immunforsvar, lav energi og vektproblemer.
10. feb, 2014

Blodtypetest er en enkel engangstest som gir svar på hvilken blodtype en har, A, B, O eller AB. Terapauten som jobber med dette, mener blodtypen vår kan forklare hvorfor en for eksempel reagerer negativt på enkelte matvarer. Ut ifra en del forskning har en funnet at maten virker ulikt på oss mennesker. Det som er bra for noen kan gi negative reaksjoner hos andre. En del matvarer kan også gi negativ langtidseffek. Dette vil en få råd og veiledning om. Hos en slik terapaut vil en få oversikt over hva som passer best i matveien i den enkeltes tilfelle.

Brukes ofte av mennesker med matintoleranser, fordøyelsesbesvær eller allergier.
10. feb, 2014

Denne terapien er utviklet av Tom Bowen i Australia på 1950-tallet og går ut på å massere spesielle kroppspunkter på en skånsom og smertefri måte. Terapautens tommel og pekefinger ruller fram og tilbake over muskler og sener, noe som vil starte vibrasjoner gjennom kroppsvevet, og øke sirkulasjonen i blod og nymfe. Ettersom kroppspunktene ligger nær akupunkturpunktene påvirkes også energien i meridiansystemet og via dette nervesystemet. Bowenterapi skal føre til en dyp avspenning, og når kroppen er fri for stress og spenninger begynner den å helbrede seg selv.


Gunstig for sportsskader, musearm, frossen skulder, ryggplager, tennisalbu og luftveisproblemer, men også pollenallergi, migrene og astma.

10. feb, 2014

Metoden ble utviklet av Elisabeth Dicke i 1929. Terapauten jobber med nervesystemet og drar bindevevet som ligger mellom huden og musklene med varierende strøk. Dette bindevevslagget, som er fullt av nerveender, er delt opp i dermatomer eller såkalte hudsoner. Spesifikke dermatomer korresponderer direkte med bestemte organer og gir dermed en refleks fra hud til organ