10. feb, 2014

Regresjonsterapi

Regresjonsterapi er en reise tilbake til tidligre opplevelser, være seg fra barndom, fødsel, fosterstadium eller til og med tidligre liv, dersom en har et livssyn som inkluderer dette. Atmosfæren rundt tilbakereisen er myk og trygg, med dempet belysning og gjerne bakgrunnsmusikk. Regresjonsterapauten bruker forskjellige teknikker som autogen trening, pusteøvelser, eller nedtelling for at klienten skal komme i kontakt med den gamle fortiden. Noen opplever scener som sterke og klare, andre har mer vage fornemmelser. Hensikten er at en skal få bearbeidet gamle traumer for å få et bedre liv her og nå.

Er visualiserende, styrkende og forløsende fordi det får opp traumer og gammel angst som preger og forringer livet vårt på det ubevisste plan.