10. feb, 2014

Kinesologi

Kinesiologi baserer seg på muskeltesting for å diagnostisere fysiske og psykiske stresstilstander i kroppen. Er en i ubalanse vil det oppstå en svakhet i nervesystemet som igjen kommer til uttrykk i muskelens evne til å tåle motstand. Ved hjelp av enkle manuelle tester som er en kombinasjon av spørsmål og lette trykk mot armer og ben, vil livsenergien respondere med styrke eller mangel på styrke. På den måten kan en nærme seg forskjellige problemer og finne årsaken til dem. Deretter kan en bruke andre alternative metoder i behandlingen. Effektiv til å definere allergi og overfølsomhet ovenfor matvarer, medisiner og lignende. Samt sjelelig tilstander og blokkeringer som kommer til uttrykk i depresjon, smerter, energimangel osv.