10. feb, 2014

Gestalt terapi

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls på slutten av 1950-tallet. Gestaltterapi bygger blant annet på gestaltpsykologisk teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi. Grunntanken er at hvert individ selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metoden brukes også til å bearbeide tidligere, uferdige opplevelser og kriser.


Gestaltterapi egner seg både for individuell, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning og i konsulentarbeid.