10. feb, 2014

Feng shui

Feng Shui betyr vind og vann, og er filosofien om hvordan innredning påvirker mennesker, hvordan omgivelser kommuniserer med mennesker. Feng Shui er tuftet på en gammel kinesisk filosofi som baserer seg på den tro at ryddige omgivelser og visse regler for plassering av gjenstander (etter universets krefter) kan øke energistrømmen til hjemmet. Ved å rydde opp og flytte noen av de tingene du omgir deg med etter visse prinsipper, styrker du energistrømmen i rommet. Å ta med seg Feng Shui-prinsipper inn i hjemmet sier å kunne virke inn på mange aspekter ved livet, som helse, rikdom og lykke