10. feb, 2014

Blodtypetest

Blodtypetest er en enkel engangstest som gir svar på hvilken blodtype en har, A, B, O eller AB. Terapauten som jobber med dette, mener blodtypen vår kan forklare hvorfor en for eksempel reagerer negativt på enkelte matvarer. Ut ifra en del forskning har en funnet at maten virker ulikt på oss mennesker. Det som er bra for noen kan gi negative reaksjoner hos andre. En del matvarer kan også gi negativ langtidseffek. Dette vil en få råd og veiledning om. Hos en slik terapaut vil en få oversikt over hva som passer best i matveien i den enkeltes tilfelle.

Brukes ofte av mennesker med matintoleranser, fordøyelsesbesvær eller allergier.