10. feb, 2014

Alternativ medisin

«Alternativ medisin» er en samlebetegnelse for ulike typer behandling og forebyggelse av sykdommer som ikke bygger på vitenskaplig medisin, og hvor virkning ikke er dokumentert. Alternativ medisin er isteden basert på folkemedisin, religiøse tradisjoner, filosofi eller pseudovitenskap. I Norge blir begrepet alternativ behandling ofte brukt istedenfor «alternativ medisin».