11. aug, 2014

SLANGENS ÅR: 2013-2014

I kinesisk astrologi varer hvert dyretegn et helt år, og 10.februar slutter dragens år og går inn i slangens år som varer til februar 2014. Dette nye året er svært avhengig av det foregående, Dragens år. Hvis det har vært et godt år i 2012, så vil 2013 automatisk fortsette å være like positivt. I motsatt fall kan Slangens år være like dramatisk og farlig som det foregående år.

 

Slangen er romantisk,men visdom er det som i første rekke kjennetenger dette kinesiske tegnet. De har charme,  og er dypt tenkende mennesker som lar seg lede sterkt av intuisjonen. En Slange setter intuition og følelser over rasjonell tenkning og tror på sine egne innskytelser.De er intelligente og karismatiske, liker å lære og har på denne måten skaffet seg mye kunnskap.I følge det kinesiske horoskop liker slangen stillhet og refleksjon.Slangens år er derfor også et år for ettertanke og filosofiske betraktninger, og mange av de største filosofer og revolusjonære vil være født i dette året.

 

2013 er vannslangenes år og disse slangene elsker sin familie og venner og vil gjøre alt for å ha et godt forhold til disse. Det er innsiktsfulle, kjærlige og omsorgsfulle slanger som har en sterk intuisjon. Utvikler de sine synske evner, så er det få som har mer virkelig kontakt med "den andre dimensjonen" enn Vannslangen. De er også innflytelsesrike og har evner for å administrerer andre og for å arbeide i en organisasjon. De er motiverte, intellektuelle, besluttsomme og søker suksess.

Asklepios

Innenfor religion, mytologi, og litteratur representerer slanger fruktbarhet eller en krativ livskraft. Da slanger avgir sitt ytre skinn utvasking, er de symboler på gjenfødsel, forvandling, udødelighet og helbredelse.

Gresk mytologi forteller oss at Asklepios var legekunstens gud. Han var sønn av Apollon og Coronis, men  oppfostra av kentauren kheiron som var kyndig innenfor medisin og urtelære.I de fleste bilder av Asklepios støtter han seg på en stav. Asklepios var hele tiden på reise og staven var et naturleg redskap til den reisende legen. Etter hvert ble den sett på som et symbol på Asklepios sin hjelp og visdom.

Legesymbol:

Asklepiosstaven med slangen som slynger seg rundt han er brukt som symbol for leger.

 

Merkurstaven

De profesjonelle (yrkesrettede)benyttet sannsynligvis mest Asklepiosstaven, mens kommersielle organisasjoner i det medisinske feltet var mer sannsynlig å benytte Merkurstaven.

Hygiea

 

 

Hygeia var gudinne og Asklepios datter. Etter hvert ble hun hans partner i praktiseringen av tempelmedisin. Hygiea er derfor gudinnen som heler sår og hjelper mot mindre plager.Hygiea var kjent som helsens gudinne, og hun er den vanligste figuren i farmasien. En rekke norske apotek bærer navnet Hygiea, og hennes attributt, begeret med slangen, er blitt brukt som symbol for apotek i mange land like opp til våre dager.