16. nov, 2017

Livets seilas

På vår ferd gjennom livet seiler vi inn i ulike farvann. Når solen skinner og havet er flatt og stille, føler vi oss trygge og glade og livet leker. Men av og til blåser det opp til uvær, og det er da vi trenger flere enn oss selv. Da er det utrolig godt å ha noen som stiller på dekk med motivasjon, kunnskap, mot, humor og blikk for samarbeid.

Menneskene vi møter kan være ulik oss selv, men hvis vi tillater oss selv å lære noe av andre, gir det oss viktige erfaringer i mellommenneskelige forhold, slik at vi kan vokse og bli bedre utgaver av oss selv. Livskunsten er å være et tolerant og inkluderende medmenneske, men det tar litt tid å lære det.

Noen vi møter går fort forbi oss, og søker heller andre lekekamerater. Andre blir med oss en stund og beærer oss med erfaringer, på godt og vondt, men drar videre når ting blir vanskelig. Noen få blir værende ved vår side hele livet. De gir og tar.. og balanserer fint både i storm og stille. Hver og en av dem etterlater en liten bit av seg selv i oss. Det er som små steiner med ulike healingenergier, smykker man kan hente frem når man trenger det. 🙂

Jeg er takknemlig for alle jeg har møtt, for de har vært med på å forme meg og mine verdier til det menneske jeg er i dag. "Jeg er ikke perfekt, men god nok", som Per Fuggeli ville sagt. Noen har gitt meg en klem og vært min venn, andre har forsøkt å slukke mitt lys, kanskje fordi de ikke har noe eget. Jeg takker for all lærdom, fordi det gir meg forståelse for ulikheter og en retning i livet. Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Mitt indre lys viser skriften på veggen, og minner meg på dette når det skyer over.💋

Kent M. Keith har skrevet boka “Uansett” og deler gjerne hans ord:

1) Menneskene er ofte urimelige, irrasjonelle og selvopptatte…                                              Ha mot til å Tilgi uansett.

2) Hvis du er snill, vil folk beskylde deg for å være egoistisk med skjulte motiver. 
    Ha mot til å være snill uansett.

3) Hvis du oppnår suksess, vil du vinne uekte venner og ekte fiender. 
    Ha mot til å Gjør suksess uansett.

4) Det du bruke år på skape – kan andre ødelegge over natta. 
    Ha mot til å skape uansett.

5) Hvis du finner fred og lykke, vil noen bli sjalu. 
    Ha mot til å være lykkelig uansett.

6) Det gode du gjør i dag, vil ofte bli glemt. 
    Ha mot til å  gjøre det gode uansett.

7) Gi det beste du har – og det vil aldri bli nok.
    Ha mot til å gi det beste uansett.

    LIV EDITH ❤