Hva er healing?

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livsskvalitet såvel fysisk, psykisk som åndelig.

Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Det Norske Healerforbundet anerkjenner en felles kilde for den helbredende livskraft, en kilde som representerer kjærlighet, intelligens, sannhet og visdom. Bevissthetens åndelige eller ikke-fysiske dimensjon anses som en naturlig og integrert del av livets eksistens.

Hvordan fungerer healing

Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp, kalt aura, som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevissthet. Her går det et nettverk av energibaner, som et slags usynlig nervesystem, hvor vi blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Når energien vår sirkulerer fritt fungerer kroppen optimalt, vi føler oss sterk, vital og sunn. Når energiene låser seg eller kommer i ubalanse, kan kroppslige tilstander etter hvert fremtre. Vi antar at de fleste, om ikke alle sykdommer og symptomer har nær sammenheng med vårt tanke- og følelsesliv og vårt livsmønster.

Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen.

Mange healere kan sanse disse energiforstyrrelsene, og lede energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen. Healing kan ikke bare virke legende ved kroppslige tilstander, men på hele vår bevissthet.

Den ideelle form for helbredelse er når det skjer en healing på det indre plan, når vi føler at der hvor det før var uro og smerte er noe blitt leget. Vi er da kommet et steg nærmere oss selv, og som en følge av dette har vi også nådd en større grad av fysisk helse og velvære.

Hva kan healing hjelpe for

I healing behandles mennesker, ikke isolerte sykdomstilstander.

Erfaringsmessig kan vi si at effekt av healing ikke avgjøres av hvilken sykdom eller medisinsk diagnose personen har. Mennesker responderer ulikt på healing. Noen kan oppleve å bli betydelig bedre eller helt friske fra plager hvor skolemedisinen eller andre behandlingsformer ikke har kunnet hjelpe. Enkelte klienter forteller at de også får hjelp for problemer som healeren ikke er informert om. Effekten av healing er individuell, men svært mange som oppsøker healere rapporterer bedring.

Healing er en helhetlig rettet behandling som virker på hele mennesket. Sykdom kan ikke sees isolert fra mennesket og dets totale livssituasjon. Healere mener at tanker og følelser, livssituasjon, sorg, indre spenninger og konflikter kan uttrykkes som det vi kaller fysisk sykdom. Parallelt med kroppslig bedring ser vi nettopp ofte en indre forløsning eller forsoning. Man føler også indre ro, får bedre søvn, mer energi, livsvilje og mer kontakt med følelser.

Forskjellige spørreundersøkelser blant mennesker som har oppsøkt healere viser at omkrig 80 % av brukerne har fått hjelp. Ønsker du mer informasjon om forskning på healing anbefaler vi boken Healing Research I av Dr. Daniel Benor.

Kilde: Norsk healingforbund