12. apr, 2016

Merkur Gud/Planet/ Energi

I mytologien er Merkur

  • Gudenes budbringer. Guden for handel, reising og inntjening, overflod, rikdom, kommersiell suksess.
  • Sønn av Maia Maiestas og himmelguden Jupiter.
  • Budbringeren avbildet med sko med vinger og en solhatt med vinger, en herolds stav med to slanger som slynget seg om den. Den kjente Merkurstaven som er knyttet til legegjerning.
  • En form for vesen som sluser de døde til dødsriket.

 

Merkur/planet/energi

Ordet «merkurial» er noe eller noen som blir referert til som eksentrisk, flyktig eller ustabilt, antagelig avledet fra Merkurs raske flyvninger fra sted til sted.

Merkur er vår kommunikasjonsplanet og representerer all form for kommunikasjon. Teknologi, korte reiser, bil, tog, fly, båt, skriftlig og muntlig tale, brev, telefon, fingerferdighet, språkferdighet og korte utdannelser.

Merkur står for forflytning og transport og er også legestanden og forretningslivets gud.

En godt plassert Merkur kan bistå med gode kommunikasjonsferdigheter der du innehar klar og strukturert tenkning, evner å uttrykke deg så folk forstår og ikke minst ha evne til å ta intelligente og smarte valg.