6. feb, 2014

De tolv stjernetegn


…Og det var morgen da Gud befant seg foran sine barn og plantet menneskets frø i hvert av dem. En og en, hvert barn, gikk frem for å ta imot unnfangelsen.

- Til deg Væren, jeg gir deg mitt frø, mitt første barn, for at du skal ha den ære av å plante den. For hvert frø du planter, vil en million til bli igjen i din hånd. Du vil ikke ha tid til å se frøet vokse, fordi, for hvert enkelt frø du sår, vil det utvikle seg slik at det må sås og plantes av andre. Du vil være den første som vil trenge inn i menneskets sinn med min Ide. Men din jobb består av å gi næring til Ideen uten å diskutere med den. Ditt liv består av handling, og den eneste handling jeg ber deg om er å starte med å få mennesket til å samle inn bevissthet i forhold til skapelsen. For å kompensere ditt arbeid, vil jeg innvilge deg dyden av selvverd.

Rolig gikk Væren tilbake til sin plass.  

🤪- Til deg Tyren, jeg gir deg anledning til å forvandle frøet til materie. Ditt arbeid er stort og krever tålmodighet, fordi du må gjøre ferdig alt det som er påbegynt, slik at frøene ikke blir tatt av vinden. Du vil ikke tvile eller forandre mening midt i ditt arbeid, og du vil heller ikke bli avhengige av andre for å fullføre det du har begynt med. Til gjengjeld vil jeg innvilge deg dyden av styrke. Bruk den med vishet.

Og Tyren rygget og gikk tilbake til sin plass.

😋

- Til deg Tvilling, jeg gir deg alle spørsmål uten svar, for at du kan tilføre alle forståelsen av alt det menneskeheten ser i sin omgivelse. Du vil aldri få vite hvorfor mennesker snakker eller lytter, men i ditt søk om svar vil du finne dyden, som jeg gir deg, kunnskap.

Og Tvillingen gikk tilbake til sin plass.

😎

- Til deg Krepsen, du vil være ansvarlig for å lære mennesker hva emosjon er. Den tanken jeg har om deg er at du skal få mennesker til å le og gråte, slik at de kan se og tenke at fylden utvikler seg fra innsiden. Til gjengjeld vil jeg gi deg familiens dyd, slik at din fylde kan multipliseres.

Og Krepsen gikk tilbake til sin plass.- Til deg Løven, jeg gir deg ansvaret for å ta i bruk min skapelse, i hele sin glans, foran hele menneskeheten. Men du må være veldig forsiktig med din stolthet og huske alltid på at det dreier seg om min skapelse og ikke din. Fordi hvis du glemmer det, vil menneskene le av deg. Det er mye glede i det arbeidet jeg gir deg dersom du vet hvordan få gjennomført det. Til gjengjeld får du ærens dyd.

Og Løven gikk tilbake til sin plass.- Til deg Jomfruen, jeg ber deg om å sjekke alt som mennesker har gjort med min skapelse. Du må granske veldig grundig alle betingelsene og minne dem om sine feiltakelser slik at gjennom deg kan skapelsen oppnå perfeksjon. Til gjengjeld vil jeg gi deg dyden av rene tanker.

Og Jomfruen gikk tilbake til sin plass.

 

                                                            😙

- Til deg Vekten, jeg gir deg misjonens tjeneste, slik at mennesker blir bevisst over sine gjøremål i forhold til andre. For at de forstår hva samarbeid er, samt kapasiteten for å være reflektert over den andre siden av sine handlinger. Jeg vil sette deg der det er uenighet og vil belønne alle dine anstrengelser ved å gi deg kjærlighetens dyd.

Og Vekten gikk tilbake til sin plass.

 

                                                                     😘

- Til deg Skorpion, jeg gir deg en veldig krevende lekse. Du vil få evnen til å kjenne menneskehetens sinn, men jeg tillater deg ikke å snakke om det du har lært. I mange tilfeller vil du kjenne smerte for det du ser, og din smerte vil fjerne deg fra Meg, og du vil glemme at det er ikke meg men min Ideens ødeleggelse som gir deg den smerte. Du vil se og forstå så mye om menneskeheten, og du vil komme til å se dem som dyr, og du vil kjempe med de samme dyriske instinkter som også er i deg, og vil gå deg bort på veien. Men når du til slutt vender til Meg, vil jeg gi deg den høyeste dyden, fasthet.

Og Skorpionen gikk tilbake til sin plass.

 

                                                                   🤩

- Skytten, jeg ber deg om å få menneskeheten til å le, fordi som en konsekvens for deres dårlige oppfattelse av min Ide, vil de føle seg bitre. Men takket være latteren, vil du gi håp til menneskeheten, og takke være håpet vil de vende blikket tilbake mot Meg. Du vil røre mange liv, enda det bare blir for noen få øyeblikk, og du vil kjenne til engstelsen i hvert enkelt liv som du vil berøre. Til deg Skytten, jeg vil gi deg dyden av evig velstand, for at du kan bruke denne med nok amplitude for å komme til hvert mørke hjørne og gi det lys.

Og Skytten gikk tilbake til sin plass

 

                                                               😀

- Til deg Steinbukken, jeg ber deg om din anstrengelses verktøy for at du kan lære mennesket å arbeide. Ditt arbeid er ikke enkelt, du vil ha en følelse av at menneskets arbeid hviler på dine skuldre, men som en endring på åket av dine byrder, legger jeg i dine hender ansvaret for menneskeheten.

Og Steinbukken gikk tilbake til sin plass.

 

                                                                 😲

- Til deg Vannmannen, jeg gir deg fremtidens konsept, for at mennesket skal kunne se andre muligheter. Du vil måtte lide gjennom ensomhetens smerte, da jeg ikke vil tillate deg å tilpasse deg min kjærlighet. Men til gjengjeld til å åpne menneskets øyne i nye retninger og vise nye muligheter, vil jeg gi deg frihetens dyd, for at gjennom den kan du fortsette å tjene samfunnet hver gang det vil trenge det.

Og Vannmannen gikk tilbake til sin plass.

 

                                                               🙃

- Til deg Fisken, jeg vil gi deg den tøffeste leksen av alle. Jeg vil at du skal samle inn menneskehetens sorger og gir dem tilbake til Meg. Dine tårer vil være i siste termin, mine egne tårer. Alle sorger som du absorberer vil være effekten av feiltolkingen som menneskeheten vil gjøre av min Ide, men du vil gi dem den nødvendige medfølelsen slik at de kan gjøre den igjen. Til gjengjeld til denne, den vanskeligste av alle leksene, vil jeg gi det største av alt. Du vil være den eneste av mine tolv barn som vil forstå Meg. Men denne dyden av forståelse er kun til deg, Fisken, for når du vil forsøke å kommunisere den til menneskeheten, vil de ikke lytte til deg.

Og Fisken gikk tilbake igjen til sin plass.

🤨

 

Etter det sa Gud:

- Hver enkel av dere vil være med på en del av min Ide. Dere må ikke misforstå denne delen med helheten av min Ide, og heller ikke bør dere veksle deler mellom dere. Fordi hver enkel av dere er perfekt, men det er noe dere ikke vil vite før dere tolv blir til en alene. Fordi det er da det vil bli åpenbart for dere hele min Ide.

Og barna dro, hver enkelt av dem bestemt for å gjennomføre sin lekse på best mulig måte for slik kunne de oppnå deres dyd. Men ingen av dem forstod i sin helhet leksen de måtte utføre og heller ikke dyden de ville få, og når de kom tilbake til Gud og var forundret sa Gud:

 

- Hver enkel av dere tror at den andres dyd er bedre. Som en konsekvens vil jeg tillate dere å veksle.Og i det øyeblikket ble hvert barn kjent med deres nye sjanse og deres misjon. Men så smilte Gud og sa:

 

- Dere vil vende tilbake til Meg mange ganger og vil be om at Jeg letter dere fra deres misjon, men hver gang vil jeg garantere og minne dere om at dere må gjennomføre deres ønske. Dere vil komme bort i mange inkarnasjoner før dere kan fullføre den opprinnelige misjonen eller leksen som jeg hadde foreskrevet. Jeg vil gi dere all den tiden dere trenger for å gjennomføre denne, men bare når dere har fullført den, kan dere vende tilbake til Meg.

                                                                  ❤

Patricia Kohlberg

Utdrag av Pablo Veliz fra boken Nodos Lunares i reencarnacion.