6. feb, 2014

Universielle lover & visdomsord

 A) Når vi en stjerneklar natt skuer ut i det uendelige verdensrom, ser vi kun den fysiske del av det manifesterte univers. Men det første postulat sier; at ’bak’ dette skaperverk finnes ett grenseløst, uforanderlig prinsipp, en absolutt virkelighet, som går forut for all manifestert og betinget eksistens. Den ligger utenfor enhver menneskelig tankes eller beskrivelses omfang og rekkevidde. (Fra Secret Doctrine)

B)  Det andre postulat sier at det finnes en grunnleggende lov som kalles periodisitetens lov. Den styrer hele manifestasjonen og er blitt observert av vitenskapen overalt i naturen. En veksling som den vi ser mellom liv og død, natt og dag, ebbe og flod, søvn og våkentilstand er generell og universell. Alle livsenheter må foreta en pilgrimsferd gjennom naturens forskjellige riker, synlige så vel som usynlige. Ingen livsenhet kan oppnå selvbevissthet unntagen gjennom en gradvis oppstigning gjennom alle bevissthetsgradene, fra de indre elementale riker, gjennom mineral, plante, og dyreriket til menneskeriket. 

 

C) Det første postulat innebærer at alt liv i universet utgår fra det ene liv hva enten det er en konstellasjon, et solsystem, et planetsystem, et menneske eller et atom og derfor sier det tredje postulat at alle sjeler er identiske med oversjelen.

  

1  Like attracts like (Pythagoras)

 

2  Som for oven så for neden  (Hermes Mercurius Trismegistus = Thot)

 

3  Som i det store så i det små (Thot se The smaragdine Table)

 

4  Som i det indre så i det ytre (Thot =Horus)

 

5  Slik du dømmer andre skal du selv bli dømt

 

6 Lastenes sum er konstant

 

7 Give and you will be given

 

8 Elsk din neste som deg selv

 

9 There is no religion higher than truth  (H. P. Blavatsky)

 

10 Dit ein ser kjem ein (norsk ordtak)

 

11 Alt er energi  (Einstein)

 

12 Energi følger tanke (Tibetaneren, D. K.)

 

13 Those who speak do not know, those who know do not speak

 

14 Du skal ikke ta liv

 

15 Gjør mot andre det du vil de skal gjøre mot deg

 

16 Det er bedre å vite at man tror enn tro at man vet  (Nietsche)

 

17 Tro og tillit har samme etymologiske rot

 

18  Det hjertet er fullt av renner munnen over med

 

19  Som du sår skal du høste

 

20  Når øyet åpnes er alt lys

 

21  Noe åndelig sjelelig kan kun oppstå av noe åndelig-sjelelig  (Steiner)

 

22  Noe levende kan kun oppstå av noe levende  (Francesco Redi)

 

23  Riktig motiv skaper riktig handling og riktige former (Tibetaneren)

 

24  Følelse og kjærlighet, vilje og hengivenhet til det oversanselige, eller med andre ord en andektig holdning fører til viten om det ukjente  (Steiner s. 72)

 

25  Synkronisitet dvs. samtidighet på alle plan

 

26  Holografi

 

27  Alt er tall (Pythagoras)