21. feb, 2014

Vinn-vinn kommunikasjon av Anne Helene Grøntoft

Ann Helenes 6 beste tips for vinn-vinn kommunikasjon.

 

 

 

Tips nr 1: Sett scenen med din innstilling!

 

Hvilken innstilling møter du ulike mennesker og situasjoner med?
Faller det naturlig for deg å være åpen og positiv, eller har du lett for å være skeptisk og kritisk?
Er du nysgjerrig og engasjert, eller forsiktig og distansert?
Føler du deg ofte overlegen, eller blir du fort usikker og føler deg liten?

 

Dine signaler

 

Innstillingen du har når du møter andre, er helt avgjørende for hvordan de møter deg tilbake. Den er som en understrøm som har sin egen kraft og retning, og den setter scenen fra din side.

 

Din innstilling gjenspeiler holdningene og forventningene dine, og henger ved deg like tett som skyggen din. Enten du vil eller ikke, avgir du signaler som avslører hva du egentlig tenker og føler under overflaten.
Noen av disse signalene er bevisste, de fleste er ubevisste. Automatisk siver de ut gjennom ansiktsuttrykket og blikket ditt, kroppsspråket, tonefallet og ordvalget.

 

Er du for eksempel hyggelig på overflaten, men har en skeptisk eller nedlatende innstilling bak masken, vil det skinne igjennom. Kanskje i et stivt smil, lett sammenknepede øyne, hodet dreid litt mot siden, blikket ovenfra og ned, en anstrengt tone i stemmen, en anelse spydighet i formuleringene ...
Det finnes mange varianter og nyanser.

 

Som man sår …

 

Svært mye av kommunikasjonen mellom mennesker foregår på det ubevisste planet. Uten at vi tenker på det i det hele tatt, fanger vi opp massevis av signaler fra hverandre.
De kan være nesten umerkelige, bare ørsmå muskelbevegelser eller bitte små endringer i toneleie eller utstråling. Uansett snappes signalene opp av det ubevisste, og vi reagerer automatisk og instinktivt på dem.

 

Du har sikkert av og til erfart at et eller annet har fått deg til å stusse når du har snakket med noen. Alt virket kanskje i skjønneste orden på overflaten, men du nølte eller fikk en ugrei magefølelse. Du kunne ikke sette fingeren på akkurat hva det var, men noe stemte bare ikke. Da fanget du sannsynligvis (ubevisst) opp motstridende signaler fra den du snakket med.

 

Signaler har en bumerangeffekt. Det vi sender ut, har en tendens til å komme i retur.

 

Møter du andre med en motvillig innstilling, bli ikke overrasket om du får motvilje tilbake.
Er du i stedet vennlig og interessert, øker du sannsynligheten for å bli møtt med velvilje.

 

Din innstilling - ditt valg

 

Den gylne nøkkelen i tips nr 1 er at du kan velge hvilken innstilling du vil ha. Du er selv herre over grunnholdningen du møter andre med.
Utfordringen er å sørge for at innstillingen din er helstøpt, og ikke bare noe du later som. Det du viser utad, må stemme med hva du tenker og føler på et dypere plan. Ellers blir innstillingen bare et falskt skall, og du vil lekke sprikende signaler som andre automatisk reagerer på.

 

Du velger din innstilling. Den påvirker deg selv og andre, samspillet mellom dere, og resultatene dere skaper sammen.

 

Hvis du ønsker å ha en innstilling som bidrar til vinn-vinn kommunikasjon, er viktige elementer

 

  • respekt og likeverd
  • positiv interesse
  • samarbeidsvilje

 

Prøv ut tipset: Vær bevisst på innstillingen du møter andre med de neste dagene.
Hvilke tanker og følelser har du under overflaten? Hvilke signaler gir du ut?
Hvordan påvirker din innstilling kommunikasjonen med andre?
Hvilke resultater bidrar den til?
Eksperimenter gjerne med ulike innstillinger, for eksempel å være vennlig, skeptisk, nysgjerrig, kampklar, likegyldig eller åpen.

 

Utfordring: Velg ny innstilling overfor en person du vanligvis har en negativ holdning til. Neste gang dere snakker sammen, bestem deg for å ha en interessert og positiv innstilling.
Skift fokus fra det du ellers irriterer deg over, til å finne noe ved personen som du faktisk kan like, eller i det minste synes er ok. Hold fast ved dette mens dere kommuniserer.
Legg merke til hvilken effekt det har på deg selv, den andre personen og samspillet mellom dere.

 

God utprøving!

 

Neste tips kommer om to dager.

Beste hilsen
Anne Helene Grøntoft
Core Being / Vinn-vinn kommunikasjon