21. feb, 2014

Vinn-vinn kommunikasjon av Anne Helene Grøntoft

Først et tilbakeblikk på forrige tips: «Sett scenen med din innstilling!»

 

Innstillingen du velger, utgjør grunntonen i ditt bidrag til atmosfæren mellom deg og andre. Din innstilling bringer med seg en ordløs dimensjon som har dypere påvirkningskraft enn ordene du bruker.Vinn-vinn kommunikasjon bygger på en innstilling preget av gjensidig respekt, oppriktig interesse og vilje til det beste for alle som er involvert.

 

 

Tips nr 2: Vær til stede - og lytt!

 

Når opplevde du sist at en annen person virkelig lyttet til deg?
Når følte du deg sist sett, hørt og bekreftet på en dyp måte?
Hvilken effekt hadde dette på deg?

 

Vinn-vinn kommunikasjon handler om å vise hverandre respekt og ta hensyn til det som er viktig for den enkelte. For å få kjennskap til hverandres ønsker og behov, er vi nødt til å lytte til hverandre!

 

Våken oppmerksomhet

 

Å lytte innebærer å gi oppmerksomhet. Gode lyttere gir full oppmerksomhet. De er helt til stede i øyeblikket og lar seg ikke distrahere av noe annet.
Øyne og ører er våkent rettet inn mot den andre personen. De tar inn alle signaler, både det som blir sagt, og det som anes mellom linjene.

 

Hvor er tankene og oppmerksomheten din når andre snakker?
Hører du ordentlig etter hva de sier?

 

Selv om vi mener at vi lytter, kan tankene fort pense over på andre ting, for eksempel våre egne konklusjoner og løsninger, hva vi skal si når det blir vår tur, eller noe vi må gjøre etterpå. Kanskje smugtitter vi på klokka, sjekker mobilen eller blir distrahert av noe som skjer i omgivelsene.

 

All oppmerksomhet som er rettet mot noe annet enn den som snakker, stjeler fra lyttingen. Du lurer deg selv hvis du tror du kan være en god lytter samtidig som du er opptatt av dine egne tanker, eller holder på med andre ting.

 

«Si meg, hører du egentlig etter?»

 

Andre vil gjerne merke om du lytter eller ikke. Hvis de har noe på hjertet som er viktig for dem, og de aner at du ikke lytter ordentlig, blir de skuffet - spesielt hvis du sier at du lytter!

 

Du har sikkert selv opplevd situasjoner der det betydde mye for deg at en annen person lyttet til det du hadde å si.
Hvordan var det da for deg hvis den andre personen så på TV, bladde i papirer, avbrøt deg, var fjern i blikket, eller drev med noe annet, kanskje samtidig som vedkommende forsikret deg om at han eller hun hørte hva du sa?
Hvor troverdig opplevde du den andre personens lytting? Hva tenkte og følte du?

 

Den som ikke føler seg hørt, vil enten prøve med hardere skyts, trekke seg tilbake, eller finne omveier for å ta igjen.
Pågår et slikt mønster over tid, gir det næring til oppgitthet og bitterhet. Dette tærer på relasjonen.

 

Vær en god lytter

 

Vil du være en god lytter, må du vise oppriktig interesse for hva den andre personen har å formidle. Åpne ørene og øynene og skru opp volumet på inn-kanalene dine.
Se, lytt, fornem. Spør etter mer. Vær nysgjerrig som en fireåring!
Dette er en av grunnpilarene i god lytting. (Og det finnes fler!)

 

Prøv ut tipset: Øv deg på å være bevisst lyttende overfor andre de neste dagene. Still utdypende spørsmål som gir dem lyst til å fortelle mer.
Legg merke til hva nytt som blir tilgjengelig for deg.

 

Utfordring: Lytt nøye til en person som du ellers har lett for å stenge av ørene overfor. Vær nysgjerrig (tving deg om du må!) på å utforske hva som beveger seg i denne personen. Vis oppriktig interesse for personens tanker, følelser, ønsker og perspektiv på ting. Prøv å forstå hva som driver denne personen.
Hvilken effekt har dette på din oppfatning av vedkommende?

 

God lytting!

 

Neste tips kommer om to dager.

Beste hilsen
Anne Helene Grøntoft
Core Being / Vinn-vinn kommunikasjon