24. feb, 2014

Vinn-vinn kommunikasjon av Anne Helene Grøntoft

 Tips nr 3: Skill mellom fakta og tolkninger!

 

Objektive fakta eller subjektive påstander?

 

Å kunne skille mellom objektivitet og subjektivitet er en grunnleggende ferdighet i vinn-vinn kommunikasjon. Hvorfor trenger vi denne ferdigheten? Fordi vi ofte er så absorbert i vår egen oppfatning av ting at vi glemmer hvor subjektive vi kan være.

 

Når vi lærer å gjenkjenne vår egen subjektivitet, blir det enklere å åpne opp for at vi ikke alltid sitter på den hele og fulle sannheten selv, og at det er ulike måter å oppfatte ting på.
Det hjelper oss til å bli mer lydhøre for andres perspektiver og innfallsvinkler, noe som trengs når vi skal skape vinn-vinn resultater sammen.

 

En ypperlig øvelse i denne sammenhengen er å trene på å skille mellom fakta og tolkninger.

 

Burde det ikke være en grei sak å sile ut fakta i en gitt situasjon, da? Kanskje. Likevel havner folk lett i diskusjoner eller krangler om hvordan ting faktisk er eller ikke er.
Du har antakelig vært involvert i replikkvekslinger som minner om dette:

 

«Du sa at …»
« Nei, det gjorde jeg ikke.»
«Jo da, det gjorde du.»
«Nei, du husker feil!»
«Tull. Jeg hørte godt hva du sa.» osv.

 

Vi blir raskt stående i stampe når vi holder på slik. Et effektivt middel for å løse det opp er nettopp å kunne skille mellom nøytrale fakta og personlige tolkninger.

 

Vår subjektive natur

 

Vi kan like å tenke at vi er flinke til å være saklige og objektive. Med litt trening oppdager likevel de fleste av oss at vi er mer subjektive enn vi var klar over.

 

For eksempel er hukommelse en subjektiv ting. Ulike personer husker ulike brokker fra samme situasjon. Noe blir lagt godt merke til, noe blir filtrert bort, og noe blir fordreid.
Og så glemmer vi. De fleste detaljer blekner ganske raskt.

 

Dessuten, når noe skjer, er vi lynraske til å tolke og konkludere. Dette er en høyst subjektiv prosess. Alt vi ser og hører, veier vi opp mot våre tidligere erfaringer og personlige forventinger og behov. Ubevisst søker vi bekreftelse på våre egne antakelser.
Denne personlige tolkningsprosessen går så kjapt og automatisk at vi lett kan tro at tolkningene og konklusjonene våre er objektive fakta.

 

Fakta er en saklig og nøytral beskrivelse av en situasjon. Ingen tolkninger, ingen antakelser, ingen påstander. Kun tørre, objektive opplysninger.
Tolkninger er den meningen eller betydningen vi gir faktaene, dvs våre vurderinger og konklusjoner.

 

Påståelighet og medaljens bakside

 

Vi kan være helt overbevist om vår egen objektivitet og stå hardt på at vår personlige oppfatning av fakta er den eneste riktige, mens vi egentlig blander sammen fakta og subjektive tolkninger.

 

Ikke sjelden underkjenner vi hverandres oppfatninger.
Vi vet for eksempel «objektivt» om noe er et problem eller ikke, om noe er interessant eller uinteressant, viktig eller uviktig, bra eller dårlig, rett eller galt, smart eller dumt, rettferdig eller urettferdig, osv. Og vi avfeier andres innvendinger.

 

Det fører til verbale kamper om hvem som har rett, og hvem som skal få det siste ordet.

 

Å gå av med seieren kan føles svært tilfredsstillende. Men det kan også ha en bismak. Hvis andre synes de har blitt overkjørt eller underkjent, skaper det et behov for revansj fra deres side.
De kan finne ulike måter å ta igjen på. Kanskje den opprinnelige seieren viser seg å koste mer enn den smaker når det kommer til stykket.

 

I neste tips skal vi gå videre på hvordan vi kan håndtere hverandres subjektivitet på en vinn-vinn måte.
Inntil da:

 

Prøv ut tipset: Tren din observasjonsevne i dagene som kommer. Legg merke til andres ansiktsuttrykk, blikk, håndbevegelser, kroppsholdning, formuleringer, tonefall, rytme osv, og hvordan du (automatisk) tolker signalene de gir.
Øv deg på å skille mellom hva som er nøytrale fakta, dvs det du kan observere direkte med sansene dine, og hva som er dine personlige tolkninger og konklusjoner.
Eksempel:
Sanseinntrykk: «Jeg ser at han har stram, sammenknepet munn, snur ansiktet vekk og knytter nevene. Jeg hører at han snøfter i nesa.»
Tolkning: «Han er irritert.»

 

Jeg ønsker deg skjerpede sanser og årvåken bevissthet på skillet mellom fakta og tolkninger!