25. feb, 2014

Vinn-vinn kommunikasjon av Anne Helene Grøntoft

Tips nr 4: Vis toleranse for andres oppfatninger!

Våre subjektive sannheter

Det å være menneske er en subjektiv erfaring. Vi er ikke nøytrale roboter som mekanisk samler inn data og kalkulerer presist og objektivt ut fra dem.

Vi er tenkende og følende vesener som til enhver tid har vår personlige og unike opplevelse av alt som skjer rundt oss. Våre ulike erfaringer, personligheter, forventninger og behov gjør at en og samme situasjon kan oppleves helt forskjellig fra person til person.

Ut fra våre opplevelser skaper vi oss subjektive sannheter som vi oppfatter som objektivt sanne. Slik er det for alle. Noen ganger stemmer våre subjektive sannheter overens, andre ganger ikke.

For eksempel kan det for noen mennesker være åpenbart at en bestemt person er fullstendig skrudd, mens det for noen andre er like soleklart at vedkommende er et geni.
Eller ta politiske overbevisninger: Det finnes mange partier, og alle er like sikre på at de har de riktige løsningene og svarene. Hvem har rett?

Både-og i stedet for enten-eller

I mange sammenhenger gir det ikke mening å skulle bedømme om den ene subjektive sannheten er «riktigere» eller «bedre» enn den andre. Det kommer nemlig an på øynene som ser.

2+2=4. Ingen problemer med det. Det finnes utallige fakta her i verden som kan bekreftes, og som det ikke er noe spørsmål om.

Samtidig finnes det også utallige situasjoner der vi ikke kan slå opp i en fasit og finne et svar med to streker under som er gyldig for alle.
Vi har bare våre personlige oppfatninger og overbevisninger å lene oss til, og de er ganske enkelt forskjellige.

Vinn-vinn kommunikasjon handler om at vi i slike situasjoner dropper kampen om å ha «rett», og heller lar ulike oppfatninger få eksistere side ved side.
Alle er subjektive uansett, så hvorfor ikke gi rom for alles versjoner?

Du kan godt respektere en annen persons ståsted uten at du dermed må oppgi dine egne meninger eller legge deg flat.
(Og du skal selvfølgelig kunne trekke en grense hvis noe går for langt.)

Skap rom for begge

Respekter hverandres oppfatning av en situasjon. Dere behøver ikke forstå hverandre eller være enige, bare akseptere at «slik er det for deg, og sånn er det for meg».

Anta at du og en annen person har ulik opplevelse av en bestemt situasjon. Det kan handle om alt fra å være ute når det er mørkt, til å måtte takle en uventet utfordring.
Den andre personen synes kanskje situasjonen er skremmende, mens du er trygg på at det går bra.
La da begges opplevelse stå side ved side uten å sette merkelappen «riktig» eller «feil» på noen av dem.
Du kan si: «Du synes dette er skremmende. Jeg er sikker på at det går bra. Sånn har du og jeg det med den saken. Da tar vi det derfra.»

Finn en felles versjon

Jeg hadde for en tid siden følgende lille episode med min yngste datter:

Hun skulle snart få nye møbler på rommet sitt, og det måtte ryddes først.
«Husk at du lovte å rydde rommet ditt i dag», sa jeg til henne.
«Næhei, det var ikke i dag, det var EN dag!» svarte hun.
«Nei», sa jeg, «vi ble enig om i dag.» (Hrmf, 'en dag' er jo helt meningsløst!)
«Da husker du feil», sa den unge damen selvsikkert, «jeg VET at du sa EN dag!»
Jeg kvalte min gryende irritasjon og svarte: «Vent nå litt ... Jeg mente å si 'I dag', og du oppfattet det som at jeg sa 'EN dag'. Ok?»
Ja, det kunne hun si seg enig i.

Dette skapte rom for begges versjon, uten at den ene var «riktigere» enn den andre. Altså både-og, ikke enten-eller. Akseptabelt for begge.

Dette gjorde det mye enklere å komme videre. Hvorfor?

Det å kunne være enig om noe, bidrar til at begge kan senke skuldrene lite grann. Man får noen felles brikker som det kan bygges videre på.
Faren for å havne i en bakevje der man kjemper mot hverandres versjoner, blir mindre. Dermed frigjøres det energi som gjør det lettere å tenke løsningsorientert.

(I neste tips du mottar, får du vite hvordan vi løste saken videre.)

Prøv ut tipset: Vær nysgjerrig på å utforske andres subjektive sannheter de neste dagene. Legg merke til hvordan de tenker, hva slags virkelighetsbilde de har, og hvilke holdninger og erfaringer som ligger til grunn.
Minn deg selv på at slik oppleves faktisk virkeligheten for dem, og sjekk med deg selv om du kan la det være greit. Vær spesielt oppmerksom på hvor du møter motstand i deg selv, og hva det i så fall forteller deg.

Utfordring: Neste gang du er uenig med noen, forsøk å finne noe som likevel er felles for dere. Hva kan dere tross alt være enig om? Let etter «grønne tråder». Vær kreativ og la det gå sport i det!

Lykke til med å bygge romslighet for både din egen og andres oppfatning av virkeligheten!