1. mar, 2014

Vinn-vinn kommunikasjon av Anne Helene Grøntoft

Tips nr 6: Rett fokuset ditt mot muligheter og løsninger!

Motstand

«Sånn gjør vi det ikke hos oss.»
«Jeg har prøvd alt, men det nytter ikke.»
«Hvis jeg ikke får det som jeg vil, kan det være det samme.»

Har du brukt eller blitt møtt med noen av disse utsagnene? Vanetenkning, pessimisme og kompromissløshet er noen av snublesteinene på veien til vinn-vinn løsninger.

Vi mennesker har lett for å sette opp hindringer mot endring og utvikling. Ofte er disse hindringene mer tankekonstruksjoner enn realiteter.

Forandrer vi måten vi tenker på, endres også vår oppfatning av virkeligheten.

Ja takk til forskjeller

Vinn-vinn innebærer å favne mangfold, ikke å lukke dører, drive igjennom egen vilje eller presse andre inn i ens egen form.

Det handler om å tenke nytt og la forskjeller bli en kilde til berikelse, ikke en trussel mot det som er kjent og trygt.

Kortene på bordet

Alle som er involvert i en sak, har sine spesielle interesser, ønsker og behov. Disse er som ulike kort som kan legges på bordet, og utfordringen blir å stokke kortene slik at kabalen går opp.

I vanskelige saker krever dette at alle er villig til å tenke utenfor sin egen boks og vise en grad av velvilje og fleksibilitet for å bidra til en god løsning. Det vil si å være villig til å strekke seg, uten å forstrekke seg.

En porsjon tålmodighet er ofte nødvendig, slik at alle får tid nok til å tenke seg om. Ulike faktorer skal vurderes, og det kan være flere lag av motstand som må bearbeides. Slikt er ikke gjort på et blunk. Kanskje må man sove på det underveis.

Personlig velger jeg å tro at det finnes vinn-vinn løsninger for de fleste dilemmaer. Står vi fast, er det gjerne fordi vi har skylapper som hindrer oss i å se saken i et videre perspektiv.
Skylappene kan bestå av vanetenkning, fordommer, frykt, uvilje, kontrollbehov, selvrettferdighet eller betente følelser.

Ha et åpent sinn

Vil vi gjøre vinn-vinn kommunikasjon mulig, må vi fjerne skylappene og åpne opp sinnet for nye muligheter og løsninger.
Sinnet åpner seg når vi dyrker en innstilling som er basert på verdighet og respekt, oppriktig vilje til det beste for begge/alle, og tro på at det er mulig å få til vinn-vinn.

Et åpent sinn er som et vidstrakt landskap. Det har godt med ledig plass for nye muligheter.
Symbolsk sett gir sinnets åpne landskap oss et bredt utsyn over sjø og land. Vi får en horisont som er høy og lys. En lett og fri atmosfære hviler over det hele, og vinden hvisker oss i øret hvilken retning vi kan snu oss for å finne det vi søker.

Når vi velger en positiv innstilling som åpner sinnet, oppdager vi muligheter og alternativer vi ikke har tenkt på før. Vi finner løsninger som respekterer det som er viktigst for alle.
Og vi får erfare gleden og tilfredsheten ved at alle vinner og ingen taper.

Dette er fullt mulig hvis vi vil det nok, og det er spennende og forløsende når det skjer!

Finn en ny vri

Vinn-vinn behøver ikke å være komplisert. Noen ganger er det ganske enkelt snakk om å sette vanemessig tenkning til side et øyeblikk og stokke kortene på en annen måte.

Jeg leste for eksempel om et sykehus der de har klart å finne tid til kontinuerlig opplæring av sykepleierne på tross av høyt arbeidspress.
Hver dag kl 12.00 tilbys det ti minutters opplæring i bruk av nytt utstyr osv. Det er alltid noen som kan sette av disse få minuttene.
Undervisningen går på rundgang blant sykepleiere med spisskompetanse. Tanken er at ti minutters oppdatering er mye bedre enn ingenting.
Og det fungerer. Dette kommer både sykepleiere og pasienter til gode. Vinn-vinn.

Søk likesinnede

Det gjelder også å ha en porsjon jordnærhet oppi det hele. For mange er vinn-vinn tenkning ukjent. Du som vet hva det innebærer, må kanskje ta oppgaven med å dra lasset i første omgang. Folk kan la seg trekke med, men de kan også stritte imot.
Du vet ikke hva som er mulig å oppnå før du har gjort et skikkelig forsøk (dvs at du ikke gir deg straks du møter motstand!)
Heldigvis kommer de fleste på glid når de oppdager at vinn-vinn løsninger har langsiktige fordeler for dem selv, selv om de kanskje må strekke seg litt her og nå.

Og så vil det alltid finnes noen som overhodet ikke er interessert i vinn-vinn kommunikasjon. De ser ikke noe poeng i det. De har kanskje ikke gode hensikter heller.

Søk bevisst etter likesinnede som også ønsker vinn-vinn. Let etter støttende og inkluderende miljøer som gjør det mulig for alle å vinne. De finnes!

Du fortjener en hverdag der du kan være deg selv, utfolde deg og skinne som den du er, side om side med menneskene du har rundt deg!

Prøv ut tipset: Neste gang du skal i et møte med andre, vær bevisst på å delta med et åpent sinn. Tenk deg at sinnet ditt er som et stort, åpent rom med masse plass for nye, positive muligheter. Legg merke til hvordan dette påvirker hva du bidrar med under møtet.

Utfordring: Inviter til å tenke vinn-vinn neste gang du er involvert i en situasjon der to parter står mot hverandre.
Hva er det viktigste av det viktige for begge? Hvordan kan dette ivaretas? Hvilken ny vri kan fungere for begge?
En vinn-vinn løsning skal ha langsiktige fordeler for alle som er berørt.

Jeg ønsker at du får oppleve mange situasjoner framover der din kommunikasjon med andre bidrar til å skape vinn-vinn resultater, både privat og på jobb.
Lykke til!