1. mar, 2014

Vinn-vinn kommunikasjon av Anne Helene Grøntoft

Tips nr 5: Kjenn dine verdier og grenser - og respekter andres!

Respekt for hverandres personlige integritet er essensielt i vinn-vinn kommunikasjon. Ordet integritet betyr «helhet» eller «uskaddhet». Alle skal holdes hele og uskadde.

I vinn-vinn praksis vil det si at ingen blir tråkket på eller overkjørt, og ingen må gå på akkord med seg selv.

For å kunne ivareta dette hensynet trenger vi å vite hva som er viktig for den enkelte, og hvor den enkeltes personlige grenser går.

Verdier er veivisere til tilfredshet

Hva som er viktig for en person, er tett koblet til personens verdier.

Dine personlige verdier er indre overbevisninger om hva du opplever som viktig og verdifullt i livet, og hva som gir deg mening.
Lever du i tråd med verdiene dine, føler du en indre tilfredshet. Går du på akkord med dem, tærer du på essensen i deg selv.

Siden verdiene våre er viktige for oss, påvirker de oss følelsesmessig. Når du eller andre har en følelsesmessig reaksjon, betyr det at personlige verdier og/eller behov er berørt. Jo sterkere følelser, desto viktigere verdier og behov er det snakk om.

Dette er nyttig å merke seg i kommunikasjon, da det er nødvendig å ta hensyn til disse underliggende verdiene og behovene når man skal jobbe seg fram til vinn-vinn løsninger.

Grenser er til for å ivaretas

Vi har alle våre personlige grenser. Det er vårt eget ansvar som voksne mennesker å være kjent med disse grensene og ivareta dem.
Når du er bevisst og tydelig på dine verdier, blir det lettere å vite hvor grensene dine går.

Tenk deg en liten sirkel inni en større sirkel, omtrent som tverrsnittet av et egg med plommen i midten.

Plommen er et symbol på dine kjerneverdier og kjernebehov, dvs alt som er virkelig viktig for deg. Det som finnes her, skal du verne om.

Dine personlige grenser går langs ytterkanten av plommen: «Hit, men ikke lenger». Lar du noen tråkke over denne grenselinjen og inn i plommen, går du på akkord med din integritet. Det er verken sunt eller bra for deg.

Rundt plommen ligger eggehviten, som symboliserer din buffersone eller forhandlingssone. Her finnes dinepreferanser, dvs ting du foretrekker, men som du også kan fire på om nødvendig, uten å gå på akkord med deg selv.

Hvordan få til vinn-vinn

Vinn-vinn kommunikasjon handler om å respektere hverandres verdier og grenser.
Det vil si at vi lar hverandres «plommer» i fred, mens vi kan gi og ta av «eggehviten», bufferen der vi frivillig kan strekke oss uten å forstrekke oss.

Med dette oppnår vi at alle bevarer sin integritet. Ingen blir tilsidesatt eller trampet på. Alle må kanskje gi litt, men innenfor rammen av hva som er greit. Det viktige er at ingen opplever å sitte igjen som taper, med punktert plomme.

Minstekravet til en vinn-vinn løsning er at den er akseptabel for alle de involverte. I beste fall er den optimal for alle!

Trene vinn-vinn i hverdagen

I forrige tips nevnte jeg en episode med min yngste datter. Hun skulle rydde rommet sitt før hun fikk nye møbler, og vi var uenig om tidspunktet vi hadde avtalt.
Begge kunne leve med følgende felles versjon: Jeg hadde ment å si 'rydde I dag', og hun hadde oppfattet det som at jeg sa 'rydde EN dag'.

Vi løste saken ved å avklare hva som var viktig for oss, og hva vi kunne fire på.

«Plommene»: For datteren min var det viktig å gjøre noe hun hadde planlagt med venninner samme dag.
For meg var det viktig at rommet ble ryddet før de nye møblene kom.

«Eggehvitene»: Jeg ønsket helst samme dag for å sikre at det ble ryddet i tide, men det var ikke noe problem å vente en dag eller to heller.
Datteren min synes rydding er kjedelig og kunne godt tenke seg å utsette det så lenge som mulig, men det var ikke noe problem å ta det før det hastet heller.

Vinn-vinn løsning: Siden datteren min ikke hadde noen spesielle planer for neste dag, foreslo hun selv å gjøre det da. Helt fint for meg, så lenge hun bare gjorde det.

Og det gjorde hun. Frivillig og greit. Begge opplevde å bli hørt og respektert, og da ble det ikke noe bråk. Vinn-vinn. Deilig, synes jeg.

Dette var bare en liten sak. Hverdagen er full av slike små saker. De gir oss gylne muligheter til å trene på å bygge vinn-vinn muskler som vi kan dra nytte av når større saker dukker opp.

Prøv ut tipset: Vær bevisst på dine verdier de neste dagene. Hva er viktig og verdifullt for deg, og hvorfor?
Øv deg på å sette ord på dette når du kommuniserer med andre.

Utfordring: Tren på sunn grensesetting de neste dagene. Vær bevisst på hva du sier ja til, og hva du sier nei til.

  • Hvis du generelt synes det er vanskelig å si nei: Utfordre deg selv til å ta vare på «plommen» din og handle i tråd med dine verdier og hva du egentlig ønsker.
  • Hvis du generelt har lett for å si nei: Utfordre deg selv til å vise fleksibilitet og utvide «eggehvite»-sonen din.

Jeg ønsker deg meningsfylt kommunikasjon med sunn grensesetting!