6. des, 2014

Selvfølelse/selvtillit

Slik styrker du selvfølelsen

Forestill deg at du er på en stor fest der du ikke kjenner så mange. Du føler deg utenfor, og er redd for å virke ensom. Alle andre har noen å prate med, bare ikke du. I slike situasjoner blir selvfølelsen satt på prøve. Les hva du selv kan gjøre for å styrke selvfølelsen din.

Det kan være spennende, men samtidig svært krevende å være tilstede ved sosiale anledninger med mange ukjente. De som sliter med dårlig selvfølelse har ofte en tendens til å misforstå signalene vi mennesker sender hverandre. Husk at følelsene våre ikke alltid forteller oss sannheten. Hvis du tenker at du er dum, betyr ikke det at du er dum. Kjenn i stedet etter hva du ønsker deg i den situasjonen du er i og forsøk å handle deretter. Du kan for eksempel si: ”Jeg kjenner nesten ingen her – kan jeg slå meg ned her hos dere?”


Selvfølelsen sitter dypt i kroppen
Selvfølelsen er din grunnmur og gjør deg i stor grad til den du er. Den kan være kraftfull og trygg, eller vaklende og usikker. Ofte veksler den mellom det trygge og usikre. Alle kommer opp i situasjoner der selvfølelsen blir satt på prøve. Still deg spørsmålene: Trives du med deg selv? Klarer du å være avslappet sammen med andre? Svarene du får gir deg en pekepinn på hvordan det står til med din selvfølelse. Utfordringen er ofte å finne balansen mellom dine egne ønsker i forhold til andre menneskers behov.

Bli aktør i ditt liv
Ønsker du å jobbe med selvfølelsen er det fint å vite at du allerede har alt som skal til for å utvikle deg videre. Det du må gjøre er først og fremst å bli kjent med deg selv. For det er nettopp det selvfølelse handler om. Å kjenne seg selv og å våge å stå frem som den man er, overfor andre. Imidlertid kan man kjenne seg selv godt og ha bestemte meninger og tanker, men likevel ha problemer med å få det ordentlig ut. Da er det kunsten å handle på egne vegne som er utfordringen.
Enkelte ganger kan det være bra å holde følelsene for seg selv. Det kan være viktig å bevare roen og kontrollere følelsene i situasjoner der noen forsøker å provosere deg eller oppfordre til bråk og krangel. Poenget med en sunn selvfølelse er at vi handler i tråd med følelsene våre når noe er viktig for oss.

Å tørre å ta plass

Foretrekker du å være tilhører i sosiale situasjoner og unngår å hilse og småprate med folk du møter, er det sannsynlig at du ikke blir tilstrekkelig lagt merke til. Mennesker som tør å gi av seg selv i sosiale situasjoner, blir mer interessante. Det er det som er selvfølelse; å gi seg selv verdighet sammen med andre, og om å våge å by på seg selv i den tro at andre er interessert.

Hvordan kan du styrke selvfølelsen?
Det viktigste vi kan gjøre for å styrke selvfølelsen er å sørge for å komme nærmere oss selv. Grunnlaget for en sunn selvfølelse er å få tak i sine innerste følelser og bli kjent med egne reaksjoner. Nedenfor finner du de viktigste elementene som bidrar til en sunn selvfølelse.

1. Skap et varmt forhold til deg selv

Om du strever med selvfølelsen skal du ikke tro at det er noe i veien med deg. Det betyr bare at du av forskjellige årsaker har blitt forhindret fra å skape et nært forhold til deg selv. Utfordringen fremover blir å jobbe for å bedre forholdet til deg selv. På den måten vil du lettere kunne gi av deg selv når du møter andre, fordi du har med deg en viktig person; nemlig deg selv.

2. Aksepter deg selv som den du er for øyeblikket
Vår selvfølelse er plattformen vi kan handle ut i fra, og er viktig for vår evne til å inngå de sosiale relasjonene vi er så avhengige av. God selvfølelse handler likevel ikke om å være perfekt og selvsikker hele tiden. Om du spiller en rolle der det er viktig å være perfekt, vil du tape. Det er et spill som vil fortsette i det uendelige, fordi det er umulig å vinne.

Hvis du i stedet med åpent sinn aksepterer deg selv, vil du finne svakheter du ønsker å gjøre noe med, og svakheter du kan leve med. Du vil også se styrker hos deg selv, som du kanskje ikke har tatt i bruk, fordi du ikke har erkjent at du har dem. Når du aksepterer deg selv som den du er, blir det mulig for deg å bli viktigere aktør i eget liv. Med det menes at du er i stand til:
- å si din mening i en diskusjon
- lytte til andres meninger
- fortelle hva du har lyst til å gjøre, eller ikke har lyst til å gjøre
- si i fra når andre gjør noe du reagerer på
- gi tilbakemeldinger til andre
- tro på andres tilbakemeldinger
- tilgi deg selv og andre om noe går galt.

3. Finn realistiske og attraktive mål for din utvikling
Å leve er på mange måter det samme som å være i utvikling. Vi føler oss gjerne mer levende når vi er aktive i vår egen utvikling. Hvordan kan du så finne gode prosjekter for din egen utvikling? Hvordan vet du hva du skal øve på? Det kan være greit å være klar over at det finnes potensialer for utvikling av selvfølelsen hos alle mennesker. Du skal ikke forsøke å bli en annen enn den du er, men du kan se på muligheten for å utnytte mer av det som allerede bor i deg. Ofte kan det være lurt å se på det motsatte av det du er flink til. Er du for eksempel flink til å takle problemer på egen hånd, kan du øve deg på å bli flinkere til å spørre andre om råd og hjelp innimellom. Er du flink til å stelle kropp og utseende, og bruker mye tid på det, kan du øve deg på å gi litt blaffen innimellom. Dersom du arbeider hardt hele tiden, bør du øve deg på å slappe mer av, og stole på at det du har gjort er godt nok.

4. Fokuser på de rundt deg
God selvfølelse er å føle seg verdig sammen med andre mennesker. Dermed er det neste skritt å rette oppmerksomheten utover, mot de andre. Har du akseptert deg selv og funnet kontakten med ditt indre følelsesliv har du muligheten til å vende blikket utover mot de andre. Da har du kontakt innover, mens din oppmerksomhet er rettet utover.

En fin måte å øve opp evnen til å gi andre oppmerksomhet på, er ved stadig å gi tilbakemeldinger. Når du er raus med positive og oppbyggende kommentarer, får du god trening i å være opptatt av andre. Du kan også øve opp denne evnen ved å prøve å forstå andre, og finne ut hvorfor de gjør som de gjør. Tenk over at din første tolkning ofte kan være feil. Du må være åpen for at folk kan ha andre intensjoner enn det du først får inntrykk av. Når du kombinerer denne bevisstgjøringen med det å være tilstede i deg selv, vil du lettere forstå både deg selv og andre bedre. Det vil bidra til at du øker din opplevelse av verdighet når du er sammen med andre mennesker – og styrker din selvfølelse.

Mariann Kihl Berg
Publisert: 25.03.14 - post@singelnett.no

Kilde: Boken ”Selvfølelsen” av Guro Øiestad, Gyldendal forlag 2009