15. jan, 2015

chacrarengjøring

 "Se for deg en elv som har flere kulper den skal forsere før den når ut i havet. Hver kulp har en inngang hvor elven er smalere og en utgang som er på samme måte. I disse passasjene hoper det seg opp med kvister og blader, som hindrer vannet i å strømme fritt og nettopp disse hindringene kan gi oss et bilde på hva som skjer i våre egne energier. Energien vår som strømmer fritt, men hindres av faktorer som blokkerer chakrakulpene våre.

 

1 chakra (rot) Element; Jord. Potensial; Overlevelse. Blokkering; Frykt
2 chakra (hara). Element; vann. Potensial; Tilgivelse. Blokkering Skyld.
3 chakra (solar plexus). Element Ild. Potensial; Nytelse. Blokkering Skam.
4 chakra (hjerte). Element; Luft. Potensial; Kjærlighet. Blokkering; Sorg og tap.
5 chakra (hals). Element; Lyd. Potensial; Sannhet. Blokkering; Løgnen om oss selv.
6 chakra (tredje øyet). Element; Lys. Potensial; Innsikt. Blokkering; Illusjonen om separasjon.
7 chakra (krone). Element; Kosmisk energi. Potensial; Kosmisk tilhørighet. Blokkering; Jordisk avhengighet."

 

Den prosessen som nå pågår, er en endring som går dypere enn de jordiske bekymringene våre, at det som opptar oss i hverdagen, godt kan være en kvist som stenger veien og ikke et fjell vi skal forsere...

Hvor vil du rette fokus for din rengjøring?

 

Artikkel av Gro-helen Tørum