22. des, 2015

Den astrologiske Jesus

 
ADVENTSTIDEN ER I GANG, og foruten pinnekjøtt og kommersialisme, dreier jo julen seg som kjent om Jesu fødsel. Mindre kjent er det kanskje at det kan finnes en del astrologisk symbolikk i fortellingene om Jesu fødsel og liv.

Astrologi er et innfløkt symbolsystem som kartlegger sammenhenger mellom forhold på himmelen, i hovedsak de syv planetene og de tolv stjernetegn, og alle mulige forhold på jorden. Systemet fikk sin utforming i den hellenistiske verden i århundrene før vår tidsregnings begynnelse, fikk raskt en stor utbredelse, og var en del av den tankeverden som de første kristne levde i.

Som kjent forutså astrologer Jesu fødsel og kom for å gi ham gaver. I Matteusevangeliet står det «vismenn fra Østen» (Matt. 2,1), som det het i den gamle bibeloversettelsen (Matt. 2,9). Men i originalteksten kalles de «magos», en kaste av persiske astrologer. Det er kanskje noe forvirrende at selv om de vandret fra øst, ble de ledet til Jesus av en stjerne de hadde sett «i øst». Men i astrologisk lys gir dette mening. En mer presis oversettelse av «i øst» er «oppadstigende». Astrologer regner nemlig planeter som stiger opp i øst (ascendanten), som spesielt sterke.

HVA KAN DENNE BETLEHEMSSTJERNEN ha vært? Mange forslag har blitt lansert; komet, supernova, og planetkonjunksjoner. Sistnevnte er en «sammensmelting» av planeter på samme grad. Ut fra det astrologiske symbolsystem er det rimelig å tro at det var nettopp det. Johannes Kepler hevdet i 1603 at betlehemsstjernen var en konjunksjon mellom Jupiter og Saturn i år 7 f.Kr., noe flere av astronomer i dag støtter. Tidspunktet er også i tråd med moderne bibelforskning. Planetkonjunksjoner mellom Jupiter og Saturn er de sjeldneste, og astrologer har tradisjonelt tolket dem som tegn på nye herskere.

Dessuten mente datidens astrologer at menneskeheten sto overfor en ny tid, Fiskenes tidsalder, som skulle vare i to tusen år. Og at denne Jupiter/Saturn-konjunksjonen skjedde nettopp i Fiskenes tegn, gjør det enda mer rimelig at astrologene ville kunne tolke det som at en hersker for den nye tidsalder skulle bli født.

Et annet indisium er at de to planetenes sykluser er henholdsvis 12 og 30 år. Astrologisk sett vekkes potensialet i konjunksjonen til live i personen det gjelder nettopp i 12 og 30-årsalderen. Dette stemmer forbløffende godt med Jesu liv: som tolvåring besøker han tempelet for første gang og imponerer de lærde (Luk. 2,41-52),  og som trettiåring begynner han sitt virke (Luk. 3,23).

ASTROLOGENE SIER at tegnene Fiskene og Jomfruen henger sammen, de danner en polaritet som komplementerer hverandre. I Det nye testamente er det mye symbolikk knyttet til disse to tegnene. Jesus ble jo født av en jomfru. Disiplene var i stor grad fiskere. Han salvet føtter, kroppsdelen som astrologer knytter til Fiskene. Han går på vannet, Fiskenes element, og den kristne dåp innebærer nedsenkning i vann. Spesielt symbolsk er hendelsen da Jesus mettet folkemengden med to fisker og fem brød (Matt. 14,13-21; Mark. 6,30-43; Luk. 9,10-17; Joh. 6,1-15). To fisker er ikonografien til stjernetegnet Fiskene, og Jomfruen, tegnet for innhøstingen, avbildes vanligvis som en kvinne med korn i hånden. Jesus metter på et vis menneskene med symboler for den nye tidsalder.

Og de første kristne valgte en stilisert fisk som symbol, ofte sammen med ordet ICHTHYS, «fisk» på gresk, et akronym for «Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelser».


Forfulgte kristne gjemte seg i katakomber under jorden i det gamle Roma. Der prydet de vegger med kristne symboler, som denne fisken og fem stykker brød.
Wikimedia Commons


IKKE BARE JESU FØDSEL er ledsaget av astrologiske tegn. Lukas skriver at ved hans død var det en solformørkelse (Luk. 23,44-45), og ved hans tilbakekomst skal det komme «tegn i sol og måne og stjerner» (Luk. 21,25). Videre omtaler Johannes Åpenbaring «livets tre», som likesom stjernetegnene «bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned» (Åp. 22,2). Dessuten står det at Jerusalems tolv porter er dekorert med tolv edelstener, som tradisjonelt knyttes til de tolv stjernetegnene (Åp. 21). Mange har også sett Jesu disipler som prototyper på de tolv stjernetegn. For bare å nevne noen eksempler.

DETTE KAN VIRKE litt spekulativt. Det er vanskelig å avgjøre hvor mye som er reell, tilsiktet, astrologisk symbolikk. Men det er gode historiske grunner til at astrologisk tankegang kan ha sivet inn, siden den var en del av den hellenistiske kultur Paulus og de første kristne befant seg i. Så selv om kirken i ettertid har hatt et noe ambivalent forhold til astrologien, er det ikke urimelig å anta at den kan ha spilt en viss rolle i kristendommens formative periode.