16. aug, 2016

Astrologi og psykologi

«Når jeg har problemer med å stille en psykologisk diagnose, pleier jeg å sette opp et horoskop for å få innspill fra en helt annen synsvinkel. Jeg må innrømme at de astrologiske dataene ofte har brakt klarhet i ting som jeg ellers ikke ville forstått». Dette skriver psykiateren og filosofen Carl Gustav Jung i et privat brev til hindu-astrolog og professor B.V. Raman i 1947.

Jung frembrakte ny og banebrytende innsikt om menneskesinnet og blir regnet som en av 1900-tallets mest innflytelsesrike personligheter. Han lærte seg astrologi mens han fortsatt samarbeidet med Sigmund Freud, psykoanalysens far.

Jungs interesse for emner som parapsykologi og astrologi var en viktig årsak til bruddet mellom de to. Freud håpet at Jung skulle ta rollen som kronprins i den psykoanalytiske bevegelsen og bære Freuds ideer videre. Men det skar seg. For mens Freud var ateist, søkte Jung seg mot de dypere regioner av menneskesinnet. Han begynte å utforske det han kalte «det kollektivt ubevisste», et psykologisk og vitenskapelig uttrykk som viser til den åndelige eller oversanselige verden.  

Gjennom mange ti-år helbredet Jung en lang rekke mennesker for psykiske lidelser og problemer. Han forteller i selvbiografien «Mitt Liv» at han hadde en egen evne til å «tune seg inn» på andre mennesker. Som regel kunne han raskt se hva som var kjernen i de psykiske problemene hos en klient. Men hvis han syntes bildet var uklart, fikk han satt opp et horoskop. Et menneskes fødselshoroskop er nemlig en formidabel kilde til innsikt i menneskesinnet. Det er noe alle kan erfare, hvis de bare tar seg bryet med å lære seriøs astrologi.

15.08.2016 Lars Sunnanå