De syv stråler

18. feb, 2016

De syv stråler (energier), har hver sin spesielle kvalitet, hensikt, vibrasjon, farge og tone. Gjennom studie av de syv stråler, kan de nå formulere den nye tids psykologi, som forklarer menneskets natur på en ny måte, i det alle mennesker har en sjels - og en personlighetsstråle, samt en stråle for det mentale, astrale og det fysiske legemene.

Ved å tilegne oss denne viten, har vi nå fått en metode til å finne frem til menneskets kall, livsformål.

På disipelskapens vei, vil sjelsstrålen  få større og større kontroll over personligheten og dens stråle.
På disipelskapens vei blir tjeneste, meditasjon og studier før eller siden veien til åndelig utvikling og frigjørelse, forutsatt at man selv bevisst velger å gå denne vei. 

Solen (ditt stjernetegn) besitter hemmligheten om personlighetsstrålen

Ascendanten og dens esoteriske planethersker kan være til hjelp når man vil bestemme sjelsstrålen.

Kilde: Mester DK (Alice Bailay), B. Kim Pedersen og Asger Lorentsen

18. feb, 2016

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Vilje, makt og kraft

Høyeste mål: Seier, fullendelse av Planen, beherskelse av et område på Guds vegne, å bli ètt med Guds Vilje

Høyeste drivende impuls: Å nå målet, å finne den ytterste sannhet, å nedbryte all motstand mot Guds Vilje, å skape, forandre og fullende

Fremgangsmåte: Konsentrasjon av viljekraften, nedbrytelse av motstand, disiplinering av underordnede

 

 • Planetariske ledere/Chohan: Manuen, Jupiter, Morya og Miriam
 • Stjernetegn: Væren, Løven og Steinbukken
 • Kardinale kors: Væren, Krepsen, Vekten og Steinbukken
 • Hellige Planeter: Vulkan
 • Ikke hellig Planeter: Pluto
 • Religion: Hinduisme
 • Chakra: Krone
 • Sans: En synteseskapende sans, som omfatter alt
 • Fysisk organ: Pinealkjertelen, skjoldbukskjertelen
 • Mineralriket/Krystaller: Diamant, Bergkrystall
 • Planteriket: De store trærne
 • Farger: Elektrisk blå, elektrisk sølvhvit, flammefarget rød

 

Mennesketype: Lederen, politikeren, soldaten, pioneren, instruktøren

Positive kvaliteter: Mot, styrke, fryktløshet, frigjøre gamle tankeformer, storsinnet, evne til å nå målet, sans for Guds Vilje

Negative kvaliteter: Tyrannisk, arroganse, egoisme, overdreven stolthet, dominerende, tørster etter makt, hard

18. feb, 2016

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Kjærlighet - Visdom

Høyeste mål: Enhet med Gud som kjærlighet og visdom, illuminasjon

Høyeste drivende impuls: Å tjene, å frelse, å illuminere, å dele

Fremgangsmåte: Anvender hjertes følsomhet og intuisjon, ikke-vold, velsignelse

 

 • Planetariske ledere/Chohan: Kristus, Kuthumi, Djwahl Kuhl, Lanto og Debra
 • Stjernetegn: Jomfruen, Tvillingen og Fiskene
 • Faste kors: Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmann
 • Hellige Planeter: Jupiter
 • Ikke hellig Planeter: Solen
 • Religion: Buddhisme
 • Chakra: Hjerte
 • Sans: Hørsel
 • Fysisk organ: Hjertet, thymuskjertelen
 • Mineralriket/Krystaller: Safir, Lapis Lazuli, Topas
 • Planteriket: Rosen
 • Farger: Indigo med et skjær av purpur, lyse blå, gylden rosa, orangegul, azurblå

 

Mennesketype: Astrologen, læreren, healeren, rådgiveren, sosialarbeideren, terapeuten

Positive kvaliteter: Intuisjon, kjærlighet, trofasthet, en sann tjener, toleranse, visdom, ro, tålmodighet, filantropi, dele sin viten med andre, samarbeide

Negative kvaliteter: Selvmedlidenhet, offer for angst og frykt, avhengighet, illojalitet, undervurdering av fysiske virkeligheter, upraktisk, sentimental

Egenskaper som skal erverves: Barmhjertighet, skjelneevne, energi, styrke, forening av visdom og kjærlighet i en praktisk tjeneste

Dag: Torsdag’

18. feb, 2016

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Aktiv kreativ intelligens

Stjernetegn: Krepsen, Vekten og Fiskene

Høyeste mål: Fullstendig forståelse gjennom forening med Guds tankesinn, genialitet på alle områder

Høyeste drivende impuls: Å forstå, skapende aktivitet, helliggjørelse av stoffets verden

Fremgangsmåte: Forening av kontemplasjon, og logisk tekning, planlegging, la aktivitet følge rett forståelse

 

 • Planetariske ledere/Chohan: Poul Venetianeren og Rowena
 • Bevegelige kors: Tvillingen, Jomfruen, Skytten og Fiskene
 • Hellige Planeter: Saturn
 • Ikke hellig Planeter: Jorden
 • Religion: Thot Hermes - Egyptisk, Kaldeisk
 • Chakra: Hals
 • Sans: Følesansen
 • Fysisk organ: Skjoldbukskjertelen
 • Mineralriket/Krystaller: Smaragd, Jade, Malakitt
 • Planteriket: Kornsorter
 • Farger: Sort, smaragdgrønn, rosa

 

Mennesketype: Forretningsmannen, økonomen, filosofen, matematikeren, professoren, diplomaten, dommeren, astrologen, strategen, organisatoren

Positive kvaliteter: Kreativitet, konsentrasjonsevne, evnen til å sanse og forstå, evne til abstrakt og filosofisk tenkning, tålmodighet, forståelse

Negative kvaliteter: Rastløs, mentalt fravær, uorden og kaos, hyperaktiv, meget kritisk holdning ovenfor andre, intrigemaker, åndsfraværelse, ubesluttsomhet

Egenskaper som skal erverves: Medfølelse, toleranse, samarbeide, hengivenhet, sunn fornuft

Dag: Lørdag

18. feb, 2016

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Skjønnhet og harmoni gjennom konflikt, kunst

Stjernetegn: Skorpionen, Tyren og Skytten

Høyeste mål: Å bli ètt med den universelle harmoni og balanse, og igjennom det skape skjønnhet

Høyeste drivende impuls: Å forskjønne ved å skape harmoni mellom alle detaljer

Fremgangsmåte: Søke perfeksjon og skjønnhet, hvor det er kaos og disharmoni, fremdrage fortrylllelse

 

 • Planetariske ledere/Chohan: Serapis Bay og Celeste
 • Lufttrigon: Buddhi Tvilling, Vekt og Vannmann 1., 2., 3. Stråle
 • Hellige Planeter: Merkur
 • Ikke hellig Planeter: Månen
 • Chakra: Rot
 • Sans: Synet
 • Fysisk organ: Pinealkjertelen
 • Mineralriket/Krystaller: Jaspis, Agat, hvir opal
 • Planteriket: Kjøttetende planter
 • Farger: Hvit, sort, fløtefarget gul, blå

 

Mennesketype: Kunstneren, musikeren, arkitekten, dramatikeren, skjønnhetselskeren, livskunstnere, dikteren

Positive kvaliteter: Sympatisk, moralsk balanse, sans for skjønnhet, brobygger, rytme, hjertevarme, fysisk mot, hurtig intellekt

Negative kvaliteter: Selvsentrert, dovenskap, pessimisme, ubesluttsomhet, humørsvingninger, frykt, innbilskhet, ekstravaganse, motløshet

Egenskaper som skal erverves: Sinnsro, selvbeherskelse, realitetssans, renhet, mental og moralsk likevekt,

Dag: Onsdag

Kunst: Alle, spesielt opera, Litteratur, poesi, tale og foredrag, musikk