17. feb, 2016

7. Stråle - Seremoniell orden

Grunnkvalitet/Hoved energi: Seremoniell ordne og ritualer (magi), organisasjoner

Stjernetegn: Steinbukken, Væren og Krepsen

Høyeste mål: Å skape orden og rytme ut fra et fullkomment samarbeid med de universelle lover og rytmer

Høyeste drivende impuls: Å manifestere fullkommenhet og storhet ved å bringe syntese igjennom formens verden

Fremgangsmåte: Magisk eller organisatorisk arbeide

 

 • Planetariske ledere/Chohan: Greven av Saint Germain og Portia
 • Jordtrigon: Fysisk Tyr, Jomfru og Steinbukk 3., 7. Stråle
 • Hellige Planeter: Uranus
 • Ikke hellig Planeter: Uranus
 • Religion: Visdomsreligion
 • Chakra: Hara (sakral)
 • Sans: Lukt
 • Fysisk organ: Kjønnskjertelen
 • Mineralriket/Krystaller: Ametyst
 • Planteriket: Blomster vil endre farge og nye frukttyper vil bli utviklet. De store skoger vil forsvinne.
 • Farger: Hvit, fiolett, purpur

 

Mennesketype: Magikeren, spiritualisten, håndverkeren, healeren, filmprodusenten, politikeren, organisatoren, arkitekten, iscenesetteren, presten, atomforskeren, produsenten

Positive kvaliteter: Evne til å skape orden, planlegge, organisasjonsevne, samarbeide, evne til å forene det beste i alt, presisjon, praktisk sans, ynde

Negative kvaliteter: Frykt for kaos, perfeksjonisme, misbruk av magiske krefter - sort magi, manipulerende, maktbegjær, formalisme

Egenskaper som skal erverves: Ydmykhet, mildhet, enhetserkjennelse

Dag: Mandag

Kunst: Billedhuggerkunst, modellering