17. feb, 2016

6. Stråle - Hengivenhet og Idealisme

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Hengivenhet og idealisme

Stjernetegn: Skytten, Jomfruen og Fiskene

Høyeste mål: Å stille seg til rådighet for Gud i selvoppofrelse og tjeneste, å overgi seg til Gud

Høyeste drivende impuls: Å tilbe, å tjene, å beundre, å tilbe Gud som den kjærlige frelser

 

 

  • Planetariske ledere/Chohan: Mester Jesus og Lady Nada
  • Vanntrigon: Astral Kreps, Skorpion og Fisk 2., 4., 6. Stråle
  • Hellige Planeter: Neptun
  • Ikke hellig Planeter: Mars
  • Chakra: Solar Plexus
  • Sans: Smak
  • Fysisk organ: Bukspyttkjertelen
  • Mineralriket/Krystaller: Rubin, Granat, Rhodonitt
  • Planteriket: De duftene blomster. Dog vil de blå blomster forsvinne i takt med at 6. Stråle avtar.
  • Farger: Rubinrød, kirsebærrød, sølv rosa (mørke rosa)

 

Mennesketype: Prest, mystiker, idealist, dikter, munk, profet, aktivist, visjonær

Positive kvaliteter: Oppriktighet, lojalitet, følsomhet, tro og optimisme, målbevissthet, intuisjon, fred, hengivenhet, trofasthet, kjærlighet

Negative kvaliteter: Selviskhet, sjalusi, intoleranse, fanatisme, martyr-komplekser, uselvstendighet, selvisk kjærlighet, selvbedrag, impulsivitet

Egenskaper som skal erverves: Renhet, sannhet, likevekt, sunn fornuft, sinnsro, selvoppofrelse

Dag: Tirsdag

Kunst: Arkitektur