18. feb, 2016

5. Stråle - Konkret viten

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Konkret viten, vitenskap, visdom

Stjernetegn: Løven, Skytten og Vannmann

Høyeste mål: å undersøke og analysere seg frem til nøyaktig viten og sannhet, å følge et kall uten å vakle

Høyeste drivende impuls: Å vite, trangen til viten og til å avprøve viten i virkeligheten

Fremgangsmåte: Analyse, eksperimentering, observering og beregning

 

 

 • Planetariske ledere/Chohan: Hilarion og Rochelle
 • Ildtrigon: Mental Vær, Løve og Skytte 7., 1., 6. Stråle
 • Hellige Planeter: Venus
 • Ikke hellig Planeter: Venus
 • Religion: Persisk
 • Chakra: Panne (3.øye)
 • Sans: Bevissthet som respons på viten
 • Fysisk organ: Hypofysen
 • Mineralriket/Krystaller: Topas, Citrin, Lapis Lazuli
 • Planteriket: Eplet
 • Farger: Gul, indigo, grønn, blå

 

Mennesketype: Legen, vitenskapsmannen, mekanikeren, advokaten, forskeren, legen, healeren, naturlegen, ingeniøren, matematikeren

Positive kvaliteter: Sunn fornuft, skarp intelligent, teknisk, tenke vitenskapelig, logikk, rettferdighet uten ettergivenhet, nøyaktighet

Negative kvaliteter: Mangel på sympati og ærbødighet, ekstrem skeptisk, kritikk, umenneskelighe, sneversynt

Egenskaper som skal erverves: Ærbødighet, medfølelse, kjærlighet, selvoppofrelse

Dag: Fredag

Kunst: Maleri