18. feb, 2016

3. Stråle - Aktiv kreativ intelligens

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Aktiv kreativ intelligens

Stjernetegn: Krepsen, Vekten og Fiskene

Høyeste mål: Fullstendig forståelse gjennom forening med Guds tankesinn, genialitet på alle områder

Høyeste drivende impuls: Å forstå, skapende aktivitet, helliggjørelse av stoffets verden

Fremgangsmåte: Forening av kontemplasjon, og logisk tekning, planlegging, la aktivitet følge rett forståelse

 

 • Planetariske ledere/Chohan: Poul Venetianeren og Rowena
 • Bevegelige kors: Tvillingen, Jomfruen, Skytten og Fiskene
 • Hellige Planeter: Saturn
 • Ikke hellig Planeter: Jorden
 • Religion: Thot Hermes - Egyptisk, Kaldeisk
 • Chakra: Hals
 • Sans: Følesansen
 • Fysisk organ: Skjoldbukskjertelen
 • Mineralriket/Krystaller: Smaragd, Jade, Malakitt
 • Planteriket: Kornsorter
 • Farger: Sort, smaragdgrønn, rosa

 

Mennesketype: Forretningsmannen, økonomen, filosofen, matematikeren, professoren, diplomaten, dommeren, astrologen, strategen, organisatoren

Positive kvaliteter: Kreativitet, konsentrasjonsevne, evnen til å sanse og forstå, evne til abstrakt og filosofisk tenkning, tålmodighet, forståelse

Negative kvaliteter: Rastløs, mentalt fravær, uorden og kaos, hyperaktiv, meget kritisk holdning ovenfor andre, intrigemaker, åndsfraværelse, ubesluttsomhet

Egenskaper som skal erverves: Medfølelse, toleranse, samarbeide, hengivenhet, sunn fornuft

Dag: Lørdag