23. okt, 2013

Merkur retrograd 21.oktober 2013

21. oktober – 10.november, 18-02 grader Skorpionens tegn.

 

I 2013 går Merkur retrograd 3 ganger, alle i vanntegn. Fiskene i febr/mars, Krepsen i juni/juli, og Skorpionen i oktober/november.

 

Utfordringer er relatert til det emosjonelle området. Følelser, indre tro, og din indre essens, er viktige aspekter for denne tiden. Merkur bringer på banen viktig informasjon ang. vår indre tro, lidenskap, og kraften i våre følelser som beveger vårt liv og uttrykk fremover.  2013 er et 6’er år og det vil forekomme mange forandringer på områder som: i våre hjemlige omgivelser, i relasjoner, i familie og steder.

 

Merkur er planeten som forbindes med all form for kommunikasjon og transportmidler. Dine tankeformer, all skriftlig og muntlig informasjon via pc, mobil tlf. tv, radio, og alt som formidles via eteren. Merkur åpner opp for Skorpionens mange temaer. Skorpionen er et vanntegn og forbindes bl.a. med dype intense, lidenskapelige følelser, seksualitet, hemmeligheter, sjalusi, psykologi, granskning, arv, og det som omhandler liv og død på alle måter.  

 

Disse periodene på 3 uker kan man oppleve at kommunikasjonen på alle måter blir noe turbulent og utfordrende. Man kan støte på en hel del hindringer denne perioden. Man kan streve med å få sagt det man mener, man kan ha vanskeligheter med konsentrasjonen og få samlet tankene og det man tenker og det man snakker om kan kretse mye rundt tema som døden. Man kan få problemer med både mobilen og pc, og det anbefales at det helst ikke underskrives viktige papirer denne perioden.

 

Men på et annet plan gis man også en kjempemulighet til å kartlegge egne ubevisste følelsesmessige utfordringer, og denne perioden er fin til å dykke ned i sitt følelsesliv, tenke, reflektere, og granske med lykt og lupe, sitt liv, sin lidenskap og drivkraft. Hva fungerer og hva fungerer ikke, hvorfor og hva kan forandres? Det kan være nyttig å granske bakenforliggende årsaker, hemmeligheter og alt du frykter og begjærer, slik at man i lys av hva man finner kan ta gode avgjørelser for hvordan vårt fremtidige uttrykk skal være.

 

Resultatet kan etter disse 3 ukene være, å komme tilbake som et nytt og bedre fungerende menneske, der man har forstått noe om seg selv og funnet koden for bedre kommunikasjon, og formidling av følelser. Gamle tankeformer må gi slipp til fordel for nye og bedre, som gir bedre uttelling for vårt følelsesliv.

 

Det er tid for refleksjon og vekst. For å tenke, snakke, samtale, formidle: Følelser, livet, døden og livet etter døden.

 

LIV.E Y. J