20. nov, 2013

Chiron går direkte

Chiron er en liten isklump i universet, men i astrologien kjent som vår indre healer. Den går nå fremover etter en retrograd periode i fiskene.

 

Chirons retrograde periode er en tid hvor fortidens sår dukker opp og trenger helbred. Gang på gang må vi tilbake for å se innover, reflektere, søke healing og lege gamle sår som ikke ser ut til å forsvinne helt. 💔

 

Den retrograde fasen kan ha medført en tid med bl.a. uklar kommunikasjon og forvirring, og indikerer et økt behov for både følelsesmessig og mental tilbaketrekning. Ved å søke innover kan man lettere oppnå klarhet og innsikt i sine egne kommunikasjonsferdigheter. Kanskje har man noen sår som trenger å leges.Perioden hjelper oss med å finne tilbake til åndelighet, nestekjærlighet og hengivenhet, for  deretter å kunne sette våre idealer på riktig plass.

 

Merkur (kommunikasjon) står i aspekt til Chiron(healer) igjen, for tredje gang på kort tid,( juli, oktober og nå i november).Det antyder at man ganske sikkert har gjort seg noen erfaringer nå, har kommet nærmere forståelsen av hengiven, klar, sannferdig kommunikasjon og formidling. På hvilken måte kan man formulere seg med større klarhet slik at man unngår å såre andre?

 

Offermentaliteten er stor i fiskene. Hva kan man ofre for fred og fordragelighet? hvor langt skal man strekke seg? Oppfører man seg som et offer eller tar man bevisste grep om situasjoner? I fiskene fins det ingen grenser, så man trenger å sette klare grenser for seg selv for beskyttelse av ens egen sensitivitet.    

 

Når Chiron i dag går direkte igjen, er vi klar for å gå videre, med noe større forståelse og et bedre utgangspunkt for å lege oss selv og andre. Det gis nå en mulighet til å oppklare misforståelser, og kunne sette en strek over fortidens sår med hjelp av vår gode og sterke vilje. Men obs,obs, Merkur står på sidelinja med sin todelte tunge, pass på at du får med deg hva som er sant, og hva som ikke er sant?

 

Chiron aspekterer Pluto og ønsker opprenskning og renhet, noe som kan være svært viktig for indre helbred. Men se opp for hevntanker, maktkamper, manipulasjoner, rigide holdninger og regler. Motvirk det med å kontrollere mørke sider, ha hjertet på rett plass, søk sannhet og jobb hardt for det gode og fellesskapets beste. Hvis vi omfavner og tar i bruk vår fleksibilitet,og nestekjærlighet, har hjertet med oss, og bruker vår psykologiske innsikt til gagn for helheten, vil vi i større grad være i stand til å oppnå healing i våre liv, og også være en stor resurs for andre mennesker. ❤

 

Gode tanker til alle 💋

Astrolog Liv Edith Yttervik