4. okt, 2012

Jupiter retrograd

 

 

4. oktober 2012 - 30.Januar 2013 går Jupiter retrograd i Tvillingen.

Dette er en av de vanskeligste posisjoner for den retrograde Jupiter. Når Jupiter "går bakover", blir vår filosofi og ideer sterkt påvirket av omgivelsene på en ubevisst måte, og vi kan føle oss avskåret fra våre egne sannheter.

Man kan nå ta  til seg ideer fra det ene menneske etter det andre uten helt å forstå hvilken sannhet som gjelder for en selv. Man skal her forsøke å forene sin høyere og lavere bevissthet.

På en bevisst måte trenger man å lære å skjelne mellom hvilke synspunkter man bør ta til seg og hvilke som er uanvendelige for en selv.Men for all del ikke tvinge andre til å tenke på samme måte som man selv gjør,for det største problem består av at man har en tendens til å  tro at ens egne holdninger er til det beste for andre.

LIV🙂(07.10.2012)