2. sep, 2012

sol-jupiter

 

Dagens betraktninger:

Sola i Jomfruen seiler opp til et utfordrende aspekt til  den ekspansive og lykkebringende Jupiter i tvilligene i løpet av dagen, og månen har plassert seg i Tyrens tegn og treffer den sørlige noden der.Venus besøker Løven og liker den sørlige noden, men har noe å lære av Neptun.

Anatomisk sett kan man ese ut , eller legge litt på seg i denne perioden så vokt deg for godsakene.Du har kanskje bestemt deg for å rydde og vaske og organisere i dag,eller de nærmeste dagene?  Jupiter vil foreslå å gjøre det litt enkelt akkurat nu, og ber deg være forsiktig da du fort kan overanstenge armene dine.

Sol-Jupiter: Hva kan du skape sammen med Jupiter? Sol sa det så bra at" Jupiter reflekterer intuisjon og visjon, og før du kan skape noe må det være på plass". Prøv å se for deg hva du kunne tenke deg å gjøre nå,det være seg studier,idrett, jobb o.l. Bruk intuisjonen,begynn nå og Jupiter vil gjøre det lettere for deg å ta steget når det nærmer seg nymåne om 10 dager.

Månen setter fokus på verdier i dag og økonomien kan gjøre det vanskelig å få gjennomført det du har visjoner om.

kjærligheten er hjertevarm og en mulig forelskelse er på gang. Ta en sjangs men vær forsiktig, Neptun varsler at det ennu er litt uklart og mulig en illusjon,men Saturn blander seg inn og mener at det er seriøst og antagelig en voksen mann. Din mor kan kunne komme med noen formanende ord i denne saken, men når hun blir kjent med vedkommende vil det bli et positivt utfall.

Bruk tankens kraft til å visualisere at du har masse penger og alt du trenger. Gi, i tillit til at du også kommer til å få. Alt du du sender ut av tanker, det være seg positive eller negative, vil komme tilbake til deg dobbelt så pass på hva du tenker:-)

LIV❤