2. nov, 2012

Parforhold og verdier i fokus.

Hei alle sammen!

I helgen seiler venus opp og stiller seg utfordrende til Pluto-Uranus.Det er mye krutt i denne november måned med både sol, node og Saturn, og etter hvert Merkur r, i skorpionens tegn,som kan by på bl.a. (hemmeligheter,intense og fastlåste følelser og tankemønstre, og gamle uforløste sår og nødvendige forandringer).

Det kan se ut som at vi kan bli konfrontert med kjærlighetsanliggender og verdier denne helgen. Hvis du har strevet med dine forhold (vennskap eller kjærlighet), eller holdt ting skjult for dine kjære f.eks., kan skjelettene dette ut av skapet og hemmeligheter komme fram i lyset, og det kan skje når du minst aner det.

Det er tid for opprenskning i det som ikke fungerer, men også forløsning av tidligere sår og avvisning. Dypt inne i deg vet du hva det gjelder, men kan hende synes du det er vaskelig å konfronteres med det du kjenner på, men det er verre å la ting skure å gå. Kanskje har du et ønske om mere frihet og eller forandring, for å komme nærmere din egen identitet og kraft?

Du får tid til å tenke over saken når Merkur går bakover i Dyrekretsen om noe dager, så det er lite lurt å forhaste seg, men tenke over hvordan du/dere kan løse konfliktene du måtte kjenne på. Du vil nok kunne være både optimistisk og fleksibel for å få dette til å fungere, men sørg for å finne balansen mellom å gi og ta.Hvis man bare gir hele tiden vil man kunne bli både sint og bitter på sin partner som ikke evner å gi tilbake det du trenger.

Tenk over dine verdier, ditt selvverd, din økonomi,kjærlighet og kraft, og din egen innflytelse på livet.Kanskje trenger du å omforme noen fastlåste meninger til noe som fungerer bedre på sikt. Kanskje trenger du å lære å stå på egne ben?

Sol- eklipsen den 12-13 november bringer bud om en ny fødsel. Tenk over hva du har lyst å forløse,bringe til verden.Kanskje din kreativitet du har holdt hemmelig? Her er det mye kraft å hente. Universet inviterer til nye muligheter, ta sjansen når den byr seg, og lev livet på den måten som fungerer best for deg selv.

LIV 💋