21. nov, 2012

22.11. 2012

Denne  dagen er utstyrt med et mestertall.

2+2+1+1+2+1+2 = 11

Hva betyr tallet 11 i følge numerologien?

 

Tallet 11 - Feminint - Visjonen

 

Tallet 22 - Maskulint -  Kombinerer visjonen med handling

 

Tallet 33 - Helbredelse og veiledning til verden

 

 

11, 22 og 33 kalles ikke mestertall fordi de består av like tosifrede tall. De kalles mestertall fordi de representerer en spesiell triade eller trekant. 11+22=33.Det er kombinasjonen og gjentakelsen av tallene 1, 2 og 3 som gjør at de kalles mestertall. 11+22=33. Tallene utgjør "den hellige treenighet".

 

De er høyt ladede tall, og kan være vanskelig å leve med – tallene krever tid og modenhet og som regel store anstrengelser for å bli integrert i ens personlighet.

 

 

Mestertall 11 –Den intuitive

Stikkord: Intuitiv, passiv, kunstnerisk, tallet som avslører høyere sannheter, romantisk, politisk,  religiøs, evangelistisk,  spirituell, bevisst, transformerende. Svært inspirerende  og sprudlende energi. Unikt perspektiv og tenkemåte som kan fremkalle ny bevissthet. Kilden til inspirasjon.Original.

Begavet med særlige evner til å lede andre. 

 

Tallet 11 er det mest intuitive og sensitive av alle tall.

Det er de synskes tall. Påvirket av tallet er man kreativ, drømmende, upraktisk og idealistisk, og man er velsignet med mye fantasi og karisma.  Man er ofte svært følsom og har en sjenert og nervøs personlighet.

Tallet har aspektene til tallet 2 -  forsterket og ladet med karisma, lederskap og inspirasjon. Det er et tall som har en medfødt dualitet som kan skape dynamikk og konflikter. Hvis ikke man får kanalisert energien ut, kan energien gå innover og dette kan skape unødvendig mye frykt og fobi.

 

Dualiteten i Tallet 11 balanserer mellom storhet og selvdestruksjon.

Den ene siden vil gjennomføre og prestere, mens den andre siden er for moralsk og perfeksjonistisk. Man blir ofte en stor inspirator for andre, men får ofte ikke kreditt for eget arbeid.

Dets potensiale for vekst, stabilitet og personlig kraft ligger i aksepteringen av ens naturlige intuitive og spirituelle forståelse.

 

Negative trekk

Illusjoner, isolasjon, allergier, fanatisk, lite praktisk, rotete, uten formål, lat, overlegen, gniten, ond, uærlig, sladrete,  fornedrende, nervøs, for analytisk og upraktisk.Bør ikke bli for ekstrem og radikal.  Fare for fanatisme og maktmisbruk.