1. jan, 2013

Godt Nytt År !

Et år er omme, en dør er lukket,

stille vi hilser farvel.

Flammen i 2012 er slukket,

men tennes på ny i kveld.Det vi ikke fikk til, er glemt og forlatt,

Og hjertet gir minnene ly.

Vi lærte nok at, ikke alt gikk så glatt,

men strekker oss frem på ny.Det nye år banker på og vil inn,

med et smell åpnes dørene opp.

Rakettens palett rører mitt sinn,

min ånd, min sjel og min kropp.Så åpner vi hjertene for dagenes magi,

For lyset og den skjulte sans.

Og lytter til takknemlighetens gode verdi,

når dagene mister sin.glans.Velkommen 2013, hele verden fester,

Det gnistrer på himmelens hvelv.

Med vennskap og kjærlighet som eneste gjester,

jeg ønsker "Godt nytt år!" i kveld.Txt: Liv Edith Yttervik

(Copyright www.livlaga.net)

Skrevet av Liv Edith Yttervik