8. feb, 2013

Ny-måne 10.februar 2013

Gratulerer med morsdagen på søndag alle mødre der ute, håper deres barn setter pris på dere, for det fortjener dere alle sammen.

Saturn må jobbe hardt med Venus ved denne ny månen til helgen, som også markerer inngangen til slangens år i kinesisk astrologi.

 

Saturns energier står for den seriøse og ansvarlige siden i oss. Utholdende, litt gammelmodig, regelbundet og streng, men også sparsommelig, arbeidsvillig, tålmodig og ambisiøs.Venus er kjærlighet og økonomi planeten, og handler bl.a.om balanse og rettferdighet ift. verdier.

 

Disse energiene finnes i oss alle, mer eller mindre, og nå er de fremtredende i hverdagen vår. Nå er det tid for å se seriøst på dine relasjoner, personlige og økonomiske verdier, og ta ansvar selv for at det fungerer optimalt.I det huset disse planeter befinner seg i ditt horoskop, forteller om på hvilke arenaer energiene utspiller seg.

 

Når Saturn danner kontakt med Venus til helgen, vil tanker ang.dine relasjoner og økonomi komme på dagsorden. Relasjoner kan være ditt forhold til kolleger, forretningsforbindelser, din partner eller fiender.Gamle forhold kan måtte vike plassen for nye, gå over i en annen fase, eller ta en annen form.

 

Den ansvarsbevisste siden i deg ønsker kanskje å ta relasjoner/forhold til et mere seriøst nivå, mens en annen side veier for og imot og utfordrer din frihetstrang. Saturn krever seriøsitet. F.eks: kontrakter, forlovelse eller giftemål, eller på den andre siden, avslutte ethvert forhold som ikke er liv laga. Venus står i vannmannens tegn, tegnet for frihet, og mange kan derfor være redd for å miste sin frihet.

 

Venus handler bl.a.om å balansere forhold, se på fordeler og bakdeler, og fordele økonomiske verdier på en rettferdig måte. Det kan være en gunstig tid for å sette opp budsjett, sette seg noen konkrete mål i forhold til økonomi og relasjoner. Finne ut hvor veien går. Venus ønsker seg alt som er vakkert, kvalitet og det spesielle, alt skal matche i stil og farger. Saturn står i en vanskelig posisjon til alt dette, og vil begrense dine utskjeielser, noe som lett kan føre til en del frustrasjon for deg akkurat nå.

 

Siden Venus står i vannmannens tegn, kan man føle seg litt avgrenset fra følelsene sine. Kan hende lar du deg lede mer av tankene enn av følelsene og kan opptre noe uforutsigbart. Venus setter lyskaster på vennskapsforhold, og ber om  større balanse i forhold til venner. Det er viktig å dele på regningene, forvent at andre bidrar like mye som deg selv, så ingen føler seg utnyttet på noen måte.

 

Det er også ny måne på søndag, 21 grader vannmannens tegn. Selv om månen står i vannmannen nå, og er influert av Uranus, har den også noe av Saturns krefter i seg. Det er fordi Saturn og  månen deler den samme aksen og innehar dermed noen av hverandres energier.

 

Dette er både en ansvarsfull og frihetselskende ny måne, og kan handle om” å gjøre det rette”.På hvilken arena dette utspiller seg for deg,er avhengig av i hvilket hus månen ligger i ditt horoskop. Nye ideer og tanker omkring følelsesmessig bånd, kontra frihet, kan inneholde et snev av nervøse energier, og er ikke så lett å balansere. Kommunikasjon og diskusjon med  venner,samt det å være åpen for andres meninger, kan være med på å åpne opp for gode ideer og løsninger.

 

Ved nymåne er tiden inne til å så nye frø, og det du bestemmer deg for å gjøre, eller starte opp med, trenger et godt, strukturert og økonomisk godt fundament i bunnen Aktiviteter nå, eller prosjekter kan meget godt foregå over eteren. f.eks kan internett, radio ,tv være områder dine prosjekter handler om denne gang.Hvis det e et ukjent område, kan det være lurt å  søke råd hos venner, noen kan ha større kompetanse på ting enn du har. Det er tid for aksjon,kom frem med dine geniale ideer, tenk over fordeler og ulemper, kom til en konklusjon, sett deg noen mål og gå i gang med dine nye planer.

 

Jeg ønsker deg lykke til

LIV