Fødselshoroskop

Et fødselshoroskop viser i en symbolsk form, tidspunkt, og forhold mellom grunnprinsippene (planetene) som råder i det øyeblikket en person blir født.

Fødselshoroskopet representerer den oppgaven som en person må utvikle og fullføre i dette livet, og hver eneste planetkonfigurasjon representerer en bestemt oppgave.

En situasjon i en persons liv blir et problem kun hvis vedkommende ikke klarer å integrere det i sin bevissthet. Hver planetkonfigurasjon blir da en læringsprosess eller en forståelsesprosess som utvider vår bevissthet, og som gjør at vi utvikler oss.

Er du nyskjerrig på hva ditt fødselshoroskop kan avsløre om deg selv ?

Retrograde planeter

Planetene går i samme retning men i forskjellige hastigheter rundt Solen. Noen ganger i året ser det ut som planetene "går baklengs" sett fra jorden. Vi sier de er i en retrograd fase, og det har sin spesielle betydning.

Kanskje gikk noen planeter retrograd den dagen du ble født? Hva kan denne fasen bety i ditt horoskop i dag? En tolkning kan gi verdifull informasjon om din reise her på jorden.

Barnehoroskop

Ingenting er vel så betydningsfullt som å bli foreldre eller besteforeldre til en ny verdensborger. Et nyfødt barn man ikke vet noen ting om. Et unikt individ med sine helt spesielle egenskaper.Og man undrer.... hvem er du?

Et barnehoroskop kan gi deg verdifull insikt i barnests iboende fysiske og psykiske resursser og utfordringer. En liten lurkikk i energiene kan hjelpe deg til å utføre din oppdragerrolle på en hensiktsmessig måte, til beste for barnet.

Barnehoroskop er fantastisk å gi i dåpsgave til en spesiell liten prins eller prinsesse.

Lykkepunktet

Lykkepunktet i horoskopet inneholder spennende inspirasjon  om fenomenet Lykke. Lykke er noe vi alle higer etter og mange vet også hva som gjør en lykkelig. Men det er alltid spennende å få ny innsikt og utvidet visdom til refleksjon i livet.

De greske filosofene Platon og Aristoteles skiller mellom lykke og lykksalighet. Ifølge Platon består lykken i harmoni i sjelen. Hver av sjelsevnene har sin dyd

Tenkningens dyd er visdom, viljens dyd er mot og begjærets dyd er måtehold. Når alle disse dydene er i harmoni, blir man et rettferdig menneske, og et rettferdig menneske er ifølge Platon et lykkelig menneske.

Aristoteles har beslektede tanker. Lykke er noe langt mer dyptgripende enn nytelse. En nytelse er alltid kortvarig, mens lykken er noe som utfolder seg gjennom et helt liv (eller i det minste store deler av livet). Lykken er knyttet til at man er i virksomhet og får utfoldet sine evner til det ytterste.

Astrologi/anatomi

I hvert stjernetegn ligger det informasjon om kroppen og helsen vår, og de astrologiske stjernetegnene og planetene er koblet til meridianene, chacraene og organene våre.

Når det gjelder medisinsk astrologi er det først og fremst forebyggende arbeide som gjelder.Ved å studere potensielle fysiske og psykiske sider av vår natur, kan man se på eventuelle svake punkter som ligger latent, og deretter jobbe med å styrke disse.Når man blir bevisst sine svake sider, kan man tenke over hva man kan gjøre for å unngå å utfordre kroppen på disse områder.

Man skal selvfølgelig fortsette med behandling i samarbeid med respektive leger og terapeuter hvis man allerede har fått en sykdom.Men det kan jo være andre tiltak som også kan virke støttende i en vanskelig tid, og som kan bidra til noe positivt for helsen.

informasjonen du får kan brukes til forebyggelse av sykdommer da man vet at vi i noen tilfeller har lettere for å få sykdommer knyttet opp mot det enkelte stjernetegn.

F.eks. er Værens tegn knyttet til hodet og hjernen. De har Mars og Merkur som herskere og har mye tankekraft. Dette kan utsette Værer for hodepine, migrene,o.l. Man bør derfor huske på å koble mentalt av f.eks. gjennom meditasjon og hvile.

Løven er koblet til hjerte og kretsløp, har sol og Neptun som sine herskere som gir dem en stor grad av hjertevarme og ildenergi.Deres store entusiasme og sterke vilje kan føre til høyt blodtrykk og ryggplager. De har stor nytte av å ikke brenne all kruttet på en gang men holde ilden jevnt igang. Siden løven styrer hjertet har de et ekstra stort mosjonsbehov, siden hjertet er en muskel og trenger trening.En dorsk løve er vanligvis en utilfredstillt løve.

Liv

Psykevettregler

1) Bær ikke på tunge tanker alene

2) Søk hjelp i tide, det er ingen skam å be om hjelp

3) Spar på fine opplevelser, de er gode å ha med seg i ryggsekken

4) Vær rustet mot tunge perioder, snakk om det før det blir for vanskelig.

5) Tenk på det du får gjort istedenfor det du ikke får gjort.

6) Beveg deg , fysisk aktivitet er bra for din psykiske helse

7) Forsøk å gjøre noe hyggelig hver dag for deg selv og for andre.